Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kri­tiik­ki osoit­taa, että Oulu tar­vit­see pi­kai­ses­ti uusia, konk­reet­ti­sia toimia yri­tys­myön­tei­syy­den tu­ke­mi­sek­si

"Yritysmyönteisyys on koko kaupungin asia. Kokemus ripeästä, tasapuolisesta ja mutkattomasta yrityspalvelusta ei synny vain Business Oulun toimista."

Kaleva kysyy aiheellisesti pääkirjoituksessaan (15.2.), miksi Oulun vetovoima yrittäjien keskuudessa heikkenee. Myös Business Oulun ja Oulun kaupungin johdossa kysymme päivittäin: mitä voimme tehdä paremmin yrittäjien menestystä tukeaksemme?

EK:n ja muiden tahojen tuottamat kyselyt ovat kullanarvoista palautetta Oulun elinkeinojen kehitykselle. Kuntaranking-kyselyssä yritysjohtajien kokemus kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyydestä, julkisista yrityspalveluista ja hankintapolitiikasta on maan keskiarvoa heikompaa.