Kot­ta­rai­sia Oulun seu­dul­la suurina parvina – "Pel­toa­luei­den maan­käy­tön muu­tok­set voivat se­lit­tää parvien ke­rään­ty­mis­tä"

Oulu
-
Kuva: Pekka Peura

Oulun seudulla on syksyn mittaan ihmetelty isoja kottaraisparvia. Enimmillään parvissa on ollut 2 000–4 000 lintua. Havainnot eivät kuitenkaan välttämättä kerro kottaraiskannan noususta.

– Kottaraiskanta väheni 1960- ja 1970-lukujen aikana ja se on jäänyt sille tasolle, mihin se tuolloin päätyi, dosentti, vieraileva asiantuntija Juha Tiainen Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

– Kanta on vaihdellut jonkin verran, mutta merkittävää kasvua ei ole havaittu, Tiainen lisää.

Tiaisen mukaan tänä vuonna monien lintulajien osalta pesimäkausi sujui hyvin, mikä on voinut johtaa siihen, että poikastuotto oli hyvä. Tämä voi selittää myös kottaraisten tavallista suurempia määriä.

– Kottarainen munii tavallisimmin viidestä kuuteen munaan ja olosuhteista riippuen tuottaa yleensä neljästä viiteen poikasta, Tiainen kertoo.

Pesinnän onnistuessa hyvin yksikin ylimääräinen poikanen kottaraisparia kohti kasvattaa siis syksyisiä määriä selvästi.

Osasyy Oulun seudun suuriin parviin voi piillä myös ympäristössä. Tiainen huomauttaa, että esimerkiksi Liminganlahden ympäristön hoidetut rantaniityt voivat tarjota hyviä ruokailualueita kottaraisille. Hän pitää mahdollisena, että Oulun seutu on syysmuuton aikainen välietappi laajan alueen kottaraiskannalle.

– Peltoalueiden maankäytön muutokset voivat selittää parvien kerääntymistä, Tiainen toteaa.

Kottarainen etsii Tiaisen mukaan ravintoaan, muun muassa yökkösten ja vaaksiaisten toukkia, lieroja ja kovakuoriaisia, matalasta ruohokasvillisuudesta.

– Se ei pysty kulkemaan korkeassa kasvillisuudessa, hän lisää.

Oulussa kottaraisia on nähty maatalousmaisemien lisäksi muun muassa puistoissa ja pallokentillä ja Äimäraution raviradan nurmikolla.

Pesimäkausi oli tänä vuonna paitsi hyvä, myös hieman varhainen, joten kottaraiset ovat parveutuneetkin hieman normaalia varhaisemmin.

– Kottarainen yöpyy isoina keskittyminä tietyissä paikoissa ja parvet hajaantuvat päivisin ruokailemaan, Tiainen kertoo.

Isoja parvia voi siis nähdä etenkin iltaisin kottaraisten kokoontuessa yöpymään.

Linnustoseurantojen mukaan Suomen kottaraiskanta oli vahva vielä noin 30–40 vuotta sitten, jolloin pesimäkannan kooksi arvioitiin lähes puoli miljoonaa paria.

Noin kymmenen vuoden takainen arvio maassamme pesivien kottaraisten parimäärästä on noin 80 000 paria.

Kannan taantumisen ohella myös levinneisyysalue on pienentynyt eritoten maan pohjoisosissa. Vuosien 2006–2010 lintuatlaskartoituksen mukaan Lapissa ja Kainuussa kottarainen esiintyy enää hyvin harvalla alueella.