Karavaanarielämä: Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan toinen koti

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Tilaajille

Ko­ro­na­vuo­si näkyi tut­kin­to­jen kes­keyt­tä­mi­sien li­sään­ty­mi­se­nä toisen asteen kou­lu­tuk­sis­sa – ta­voi­te­ajas­sa läpäisy heik­ke­ni edel­lis­vuo­des­ta

Vuonna 2020 aikaisempaa useampi keskeytti opintonsa. Tilastokeskuksen tiedotteen mukaan lukuvuonna 2019–2020 kaikkiaan hieman alle seitsemän prosenttia tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista keskeytti opintonsa. Eniten keskeyttäneiden osuus kasvoi ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, jossa osuus nousi lähes neljä prosenttia edellisestä vuodesta.

– Erityisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla keskeyttämisen taustalla voivat olla oman koulutusalan heikentyneet työllisyysnäkymät ja taloudelliset syyt. Kaikilla koulutussektoreilla lisääntynyt etäopiskelu saattoi heikentää jaksamista ja hyvinvointia”, sanoo yliaktuaari Heli Hiltunen Tilastokeskuksen tiedotteessa.