Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

"Ko­ro­nas­ta el­py­mi­ses­sä ei ole kysymys vain rahasta ja lii­ke-elä­mäs­tä" – lähes 80 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta uskoo koronan li­sää­vän mie­len­ter­veys­on­gel­mia

Mielenterveysbarometrin mukaan suomalaisten enemmistö on huolissaan koronan vaikutuksista mielenterveyteen.

Oulu
Korona-aika on kuormittanut monen mieltä.
Korona-aika on kuormittanut monen mieltä.
Kuva: Jussi Leinonen

Mielenterveysbarometrin mukaan suomalaisten enemmistö on huolissaan koronan vaikutuksista mielenterveyteen.

Mielenterveyden keskusliiton Mielenterveysbarometrin mukaan lähes neljä viidestä suomalaisesta uskoo koronapandemian lisäävän mielenterveysongelmien määrää tulevaisuudessa.

Heistä, joilla itsellään tai joiden lähipiirissä on mielenterveysongelmia, koronan ongelmia lisäävään vaikutukseen uskoo yli 80 prosenttia.  Vanhemmat vastaajat ovat nuorempia enemmän huolissaan.

– Suurin osa meistä on joutunut omassa arjessaan kokemaan, miten tämä tilanne kuormittaa mieltä, toteaa toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka Mielenterveyden keskusliitosta.

Hänen mukaansa Mielenterveysbarometrin tulokset sisältävät kuitenkin vahvan viestin päättäjille.

– On ollut paljon puhetta siitä, miten talous saataisiin elpymään ja yhteiskunnan rakenteet korjautumaan. Nyt on pakko muistaa, että koronasta elpymisessä ei ole kysymys vain rahasta ja liike-elämästä, vaan sen varmistamisesta, että ihmiset jaksavat ja voivat hyvin tulevaisuudessakin.

– Parasta yhteiskunnallista varautumista olisi nyt se, että samalla tehokkuudella, jolla pyritään rokottamaan väestö koronaa vastaan, rakennettaisiin valmiudet ottaa vastaan koronan uuvuttamia ihmisiä ja antaa heille eväät elpymiseen.

Sydänmaanlakan mukaan hyvä esimerkki tästä on HUS, joka on viemässä terapioita terveyskeskuksiin eli terveydenhuollon etulinjaan.

Mielenterveysbarometrin mukaan yli puolet hakisi apua myös mielenterveysjärjestöiltä.