Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Pääkirjoitus
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­kot­teen ottava kantaa vas­tuu­ta myös muista – vi­ran­omais­ten ei Oulun seu­dul­la­kaan pidä ryhtyä tans­siin ro­ko­te­vas­tais­ten kanssa

Oulun seudun kunnissa nuorten rokotukset etenevät erikoisen hitaasti. Tämä hidastaa yhteiskunnan avaamista. Rokotevastaisuus näyttää olevan yksi taustalla oleva syy. Ilmiölle on vaikea löytää järjellistä selitystä.

Yli 12-vuotiaiden koronarokotuskattavuuden toivotaan Suomessa nousevan 80 prosenttiin lokakuun loppuun mennessä. Kyse on kaksi rokotetta saaneista kansalaisista.

Tavoitteen saavuttaminen mahdollistaisi paluun koronarajoituksen kaudesta vapaampaan elämään. Rokotteen ottamalla suojaa itsensä ohella muita.