Rikosepäily: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Jääkiekko: Kärpät teki muu­tok­sia val­men­nus­ryh­mään­sä – Aho sai läh­tö­pas­sit pes­tis­tään

Luitko jo tämän: Oulun le­gen­daa­ri­nen ur­hei­lu­ta­lo murs­kak­si vauh­dil­la

Korona siirtää vuok­ra-asun­to­jen ky­syn­tää myös suu­rem­piin asun­toi­hin ja hin­ta­ta­sol­taan ma­ta­lam­mil­le alueil­le

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan korona siirtää vuokra-asuntokysynnän painopistettä suurempiin asuntoihin ja hintatasoltaan matalammille alueille.

Oulussa odotukset vuokrista olivat vain hieman positiivisia.
Oulussa odotukset vuokrista olivat vain hieman positiivisia.
Kuva: Ville-Veikko Kaakinen

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan korona siirtää vuokra-asuntokysynnän painopistettä suurempiin asuntoihin ja hintatasoltaan matalammille alueille.

Tuoreen vuokra-asuntobarometrin mukaan kysynnän ennakoidaan vahvistuvan kaikenkokoisissa asunnoissa, mutta kasvu on voimakkainta suurissa asunnoissa. Kolmioiden ja sitä suurempien huoneistojen kysyntään odotti kasvua lähes 60 prosenttia vastaajista, kun vastaavasti yksiöiden kysynnän kasvua odottaa reilu 40 prosenttia vastaajista. Kysyntää ohjaa niin etätyön ja -opiskelun lisääntyminen kuin vuokralaisten maksukykyyn vaikuttava taloustilanne.

Suurimpien kaupunkien vuokramarkkinoita on viime vuosina leimannut kysynnän painottuminen ennen kaikkea pieniin asuntoihin, joissa vuokrat ovat nousseet.

Brometrin mukaan yksiöiden ja kaksioiden vuokrien odotetaan edelleen nousevan suuria asuntoja vahvemmin, mutta nyt pienten asuntojen vuokrien nousuun uskovien vastaajien osuus oli lähes kaikissa kaupungeissa viime kevättä matalampi. Suurissa asunnoissa taas odotukset ovat nyt kautta linjan viime kevättä nousujohteisempia.

Oulussa odotukset vuokrista hieman positiivisia

Pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun vuokra-asuntomarkkinoiden kehitys on viime vuosien aikana erottautunut selkeästi muista suurista kaupunkiseuduista. Tuoreessa barometrissa erot ovat kasvaneet edelleen: Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun pienten asuntojen vuokraodotukset vaihtelivat ollen selkeästi positiivisia. Oulussa taas odotukset vuokrista olivat vain hieman positiivisia. Kuopiossa, Jyväskylässä ja Lahdessa selkeästi negatiivisia.

Suurissa asunnoissa asiantuntijoiden näkemykset vaihtelivat, mutta vuokraodotukset olivat edelleen selkeästi matalampia. Kasvukolmion kaupungeissa myös suurten asuntojen vuokrien odotetaan ennemmin nousevan kuin laskevan, kun taas muissa kaupungeissa, kuten Oulussa ja Jyväskylässä, suurten asuntojen vuokraodotukset olivat merkittävästi negatiivisia.

RAKLIn Vuokra-asuntobarometri kartoittaa alan asiantuntijoiden odotuksia vuokra-asuntomarkkinoiden kehityksestä. Barometrikysely toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa.