Mainos

Korona no­peut­taa väis­tä­mä­tön­tä muu­tos­ta eikä paluuta en­ti­seen ole: ”Olemme lo­pul­li­ses­ti siir­ty­mäs­sä teol­li­ses­ta yh­teis­kun­nas­ta di­gi­taa­li­seen yh­teis­kun­taan”, ynnää Miika Sutinen

Pk-yritysbarometrin mukaan koronan kurittamien yritysten kasvuhakuisuus laski viime vuodesta taantumavuosien 2008 ja 2014 tasolle. Kysyimme Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen johtokolmikolta, mikä yritysten toiminnassa voisi muuttua ja miten sitä voisi kehittää. Kysyimme myös, millaisista asioista yritysten kannattaisi tässä tilanteessa luopua.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen kannustaa yrityksiä tehostamaan etäyhteyksien käyttöä ja hyödyntämään enemmän verkkopalveluja.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen kannustaa yrityksiä tehostamaan etäyhteyksien käyttöä ja hyödyntämään enemmän verkkopalveluja.
Kuva: Ester van Dam

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen on sitä mieltä, että etäyhteyksien käyttöä tulisi tehostaa.

”Korona aiheutti sen, että yhä useampi otti etäyhteydet aktiivikäyttöön. Huomattiin, että monet asiat ovat hoidettavissa etänä. Tällä tavalla säästyy matka-aikaa ja kustannuksia. Etäyhteydet eivät tosin korvaa esimerkiksi perinteistä asiakaskäyntiä.”

Riikonen soisi myös, että verkkopalveluja hyödynnettäisiin enemmän.

”Aika moni yrittäjä hoitaa esimerkiksi taloushallinnon vielä paperiversiona, vaikka sähköisiä palveluita on runsaasti tarjolla. Niitä pitäisi ottaa ennakkoluulottomasti käyttöön.”

Entiseen ei ole enää paluuta

Myös PPY:n hallituksen varapuheenjohtajan Miika Sutisen mielestä digitalisaation antamat mahdollisuudet tulisi ottaa yrityksissä hyötykäyttöön. Muutosta olisi pitänyt alkaa tapahtua jo hyvissä ajoin ennen viime kevään koronatilannetta.

”Mielestäni olemme siirtymässä lopullisesti teollisesta yhteiskunnasta digiyhteiskuntaan.”

Sutisen mielestä odotetaan turhaan, että asiat palautuisivat samanlaisiksi kuin ennen koronaa.

”Ei voi ajatella, että yritysten toiminta palaisi ennalleen. Yritystoimintaa pitää tehostaa kaikin puolin ja tehdä tilanteen vaatimia muutoksia. Tehostamisella tarkoitan esimerkiksi turhien kulujen ja tilojen karsimista.” Yrityksen huoltopalvelut, kuten siivous, eivät ole turhia kuluja.

Työntekijöiden kannustaminen on tällä hetkellä erityisen tärkeää.

”Saataisiin todella paljon aikaan, jos pienten yritysten johtajat satsaisivat markkinointiin ja työntekijöihinsä niin, että he olisivat mahdollisimman motivoituneita ja sitoutuneita yritykseen. Tällä hetkellä, kun ihmisiä on lomautettu ja pitää tehdä pienemmällä porukalla töitä, pitäisi osata jakaa enemmän vastuuta alaisilleen”, Miika Sutinen kiteyttää.

Uusi normaali vaatii rohkeutta

PPY:n hallituksen varapuheenjohtajan Risto Huovisen mielestä paluuta entiseen ei ole.

”Maailma ja tekeminen on ollut muutoksessa jo ennen koronaakin. Keväällä alkanut pandemia on vain nopeuttanut muutosta”, hän toteaa. Huovinen korostaa myös uusien toimintatapojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Vanhoista pinttyneistä tavoista pitäisi luopua.

”Uusi normaali vaatii uusia tapoja ajatella ja toimia. Toivoisin, että yritykset menisivät rohkeasti eteenpäin ja ottaisivat käyttöönsä uusia markkinoita, palveluja ja tuotteita.”


PK-yritysbarometrissä näkyy koronan jälki: Kasvuhalukkuuden romahdus, tukihakemuksia, maksujen lykkäyksiä, lomautuksia, etätöitä ja toistaiseksi liian lyhyeksi jäänyt digiloikka
Suhdannenäkymien kehitys
Suhdannenäkymien kehitys

Tämän vuotiseen pk-yritysbarometrin tuloksiin on vaikuttanut keväästä asti koronatilanne ja luvut ovat esimerkiksi työllisyyden osalta yhtä huonoja kuin vuonna 2008. Yritysten kasvuhakuisuus on vähentynyt viime vuodesta ja on taantumavuosien 2008 ja 2014 tasolla.

Pk-yritykset ovat joutuneet pyytämään maksulykkäyksiä veroihin ja lainanmaksuihin, sekä hakemaan tukia eri tahoilta. Yrityksissä on lomautettu työntekijöitä, ja kesälomia on jouduttu aikaistamaan. On myös siirrytty etätöihin tai hybridimalliin, osin lähi- ja osin etätöihin. Verkkokauppaa on virkistetty tai aloitettu.

Digiloikkaa ei ole kuitenkaan harpattu viime vuodesta niin paljon kuin on uumoiltu.

Pk-yritysbarometrin tarkoituksena on selvittää suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tieto barometriin on kerätty tämän vuoden kesä- ja heinäkuun aikana yli 5000:lta pienten ja keskisuurten yritysten edustajalta.