Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Korkein oikeus jäi poh­ti­maan Kit­ti­lää –  jos vas­taa­jat to­de­taan syyl­li­sik­si, valtio saattaa periä heiltä ta­kai­sin jo kor­va­tut asian­ajo­ku­lut

Kittilä-jupakan käsittely korkeimmassa oikeudessa päättyi loppulausuntoihin. Vastaajien mielestä kaikki syytteet tulisi hylätä, tai tuomita pelkällä varoituksella. Syyttäjät vaativat vastaajille vähintään sakkoja. Korkeimman oikeuden tuomiota voitaneen joutua odottamaan syksyyn.

Aluesyyttäjät Sari Anttonen ja Katri Junnikkala-Heikkinen vaativat Timo Kurulalle ehdollista vankeusrangaistusta ja muille sakkoja.
Aluesyyttäjät Sari Anttonen ja Katri Junnikkala-Heikkinen vaativat Timo Kurulalle ehdollista vankeusrangaistusta ja muille sakkoja.
Kuva: Iiro Kerkelä
Syyttäjät: "Perustuuko Lapin matkailun menestys siihen, ettei epäasiallisuuksia tutkita?"

Mistä jutussa oli syyttäjien mukaan kyse, mikä oli rikos ja kuinka siitä tulisi rangaista?

Rakenteellinen korruptio

Syyttäjien mukaan Kittilä-jupakassa on kyse rakenteellisesta korruptiosta. Se tarkoittaa, että luottamushenkilöt syyllistyivät virka-aseman väärinkäyttämiseen, kun he peruuttivat tutkintapyynnön Jouni Palosaaresta. Palosaari toimi kuntakonserniin kuuluvan Levi Ski Resortin toimitusjohtajana.

Syyttäjien mukaan luottamushenkilöt peruuttivat tutkintapyynnön hankkiakseen hyötyä Palosaarelle, päätös vain perusteltiin kunnan edulla.

Syyttäjien mukaan kunnanhallituksen päätös peruuttaa tutkintapyyntö tapahtui tosiasiallisesti pienessä piirissä jo ennen kunnanhallituksen muodollista päätöksentekoa.

Samalla päättäjät syyllistyivät syyttäjien mukaan niin sanottuun varjovalmisteluun, jossa kunnanhallituksen päätöksen todellisuudessa valmisteli juristi Pertti Eilavaara kunnanhallituksen puheenjohtajan Timo Kurulan antamien tietojen pohjalta. Osa vastaajista sai tietää Eilavaaran osallisuudesta vasta huomattavasti myöhemmin.

Vastaajien päätöksentekoon vaikuttivat syyttäjien mielestä myös muun muassa Jouni Palosaaren sisaren Päivikki Palosaaren ja muiden Levin yhteistyökumppaneiden yhteydenotot päättäjiin ennen päätöksentekoa.

Tämä kertoo syyttäjien mukaan vastaajien syyllistyneen rakenteelliseen korruptioon.

– Perustuuko Lapin matkailun menestys siihen, ettei epäasiallisuuksia edes tutkita? aluesyyttäjä Sari Anttonen kyseli loppulausunnossaan.

Uhkailua ja kiristystä

Syyttäjien mukaan vastaajat syyllistyivät joulukuussa 2013 myös epäasialliseen vaikuttamiseen kuten uhkailuihin ja kiristykseen, jotka juontuivat tutkintapyynnöstä.

Syyttäjien mukaan esimerkiksi Timo Kurula ja kunnanhallituksen jäsen Reijo Kyrö esittivät uhkailuja kunnanjohtaja Anna Mäkelälle, jotta tämä vetäisi itse pois tutkintapyynnön.

Yksityisen edun valvomista

Syyttäjien mukaan kunnanhallituksen päätös ei perustunut faktoihin, vaan etusijalla oli yksityisen eli Palosaaren edun valvominen. Omistajaohjaus ja tutkintapyynnön peruuttaminen päätettiin tehdä, vaikka vastaajilla ei ollut mitään tietoa kummankaan asiakirjan todellisesta sisällöstä.

Lain mukaan viranomainen ei saa ryhtyä edistämään muita tarkoitusperiä kuin mitä sen toimivaltaan kuuluu. Syyttäjien mukaan vastaajien tarkoitus oli suosia Palosaarta, ei edistää kunnan tai Levin matkailua.

Laajempi merkitys

Syyttäjien mukaan Kittilä-jupakan tuomiossa ei ole kyse vain Kittilästä, vaan kaikenlaisesta kuntapäätöksenteosta. Toteutuuko virkarikosvastuu kunnan luottamushenkilöiden osalta vai ei?

Syyttäjien mukaan jupakkaan voi soveltaa rikoslakia. Virkarikosvastuun pitäisi näin ollen ulottua myös kunnanhallituksen jäseneen ja kunnanvaltuutettuun. Syyttäjä vaatii Timo Kurulalle ehdollista vankeusrangaistusta ja muille sakkoja.