Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Kor­kea­kou­lu­jen toi­ses­sa yh­teis­haus­sa opis­ke­lu­paik­ka 52 500 ha­ki­jal­le, suurin osa ha­ki­jois­ta en­si­ker­ta­lai­sia

Ammattikorkeakouluihin pääsi yhteensä 29 600 hakijaa ja yliopistoihin 22 900 hakijaa.

Korkeakoulujen kevään toiseen yhteishakuun osallistui yhteensä 151 700 hakijaa, joista opiskelupaikan sai noin 52 500, eli noin 35 prosenttia hakijoista, tiedottaa Opetushallitus.

Ammattikorkeakouluihin pääsi yhteensä 29 600 hakijaa ja yliopistoihin 22 900 hakijaa.

Tänä keväänä todistusvalinnasta tuli pääväylä korkeakouluun. Uudistus koski toisen asteen tutkinnon suorittaneille tarjolla olevia koulutuksia, joihin kevään toisessa yhteishaussa haki 136 500 hakijaa. Heistä opiskelijaksi hyväksyttiin 45 300. Hyväksytyistä 50 prosenttia sai opiskelupaikan todistuksen ja 40 prosenttia valintakokeen perusteella. Loput paikat täytettiin muilla valintatavoilla, esimerkiksi avoimen korkeakoulun opintojen perusteella.

Ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä todistuksella valittiin 48 prosenttia ja valintakokeella 45 prosenttia. Yliopistoihin päässeistä valittiin todistuksella 54 prosenttia ja valintakokeella 35 prosenttia.

Lisäksi opiskelupaikan saaneista 14 prosenttia, eli yhteensä 7150 hakijaa, hyväksyttiin yliopistojen maisterikoulutuksiin tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Hakijoita näihin koulutuksiin oli yhteensä 19 000. Sama hakija on voinut hakea sekä toisen asteen tutkinnon suorittaneille suunnattuihin koulutuksiin että yliopistojen maisterikoulutuksiin tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Hyväksyttyjen määrää nostaa se, että korkeakoulut saivat kevään toiseen yhteishakuun yli 4200 ylimääräistä aloituspaikkaa. Valintaperusteita jouduttiin muuttamaan koronapandemian vuoksi hakuajan päättymisen jälkeen.

Opiskelupaikan saaneista suurin osa ensikertalaisia

Noin 65 prosenttia korkeakoulujen aloituspaikoista oli tämän kevään toisessa yhteishaussa varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaisten osuus hakijoista oli tänä vuonna 76 prosenttia ja hyväksytyistä 80 prosenttia, kun heitä viime vuonna oli 79 prosenttia hakijoista ja 82 prosenttia hyväksytyistä.

Ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä 82 prosenttia oli ensikertalaisia ja yliopistoon hyväksytyistä 78 prosenttia. Suurimmat ensikertalaisten osuudet olivat ammattikorkeakouluissa palvelualoilla (86 prosenttia hyväksytyistä) ja yliopistoissa tekniikan aloilla (84 prosenttia hyväksytyistä).

Tämän kevään ylioppilaista haki ja myös pääsi opiskelemaan suurempi osuus kuin vuosi sitten: 85 prosenttia haki kevään toisessa yhteishaussa ja 44 prosenttia hakeneista hyväksyttiin. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 84 prosenttia ja 37 prosenttia. Uusia ylioppilaita oli tänä vuonna yhteensä 25 100.

Vaikeinta oli päästä lääketieteelliseen

Nyt opiskelupaikan saaneista 57 prosenttia pääsi ensimmäisenä hakutoiveenaan olevaan koulutukseen: ammattikorkeakouluihin hakeneista hyväksyttiin 32 prosenttia ja yliopistoihin hakeneista 28 prosenttia. 

Vaikeinta oli päästä opiskelemaan lääketieteiden alalle, jolle hyväksyttiin vain 10 prosenttia hakeneista, sekä yhteiskunnallisille aloille, joille hyväksyttiin 13 prosenttia hakeneista. Helpoiten opiskelupaikan sai tekniikan aloilta, jonne hyväksyttiin 41 prosenttia hakijoista. 

Tulokset tällä viikolla

Hakijat saavat tällä viikolla tiedon kevään toisen yhteishaun tuloksista. Opiskelupaikka pitää vastaanottaa viimeistään keskiviikkona 22. heinäkuuta kello 15. Varasijalta voi vielä tulla hyväksytyksi 3. elokuuta saakka.

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille heinä-elokuussa. Tarjolla olevat koulutukset ovat nähtävissä Opintopolussa ja korkeakoulujen omilla nettisivuilla sitä mukaa, kun korkeakoulut päättävät lisähaun järjestämisestä. Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta. 

Kuluvan vuoden alusta siirryttiin korkeakouluihin hakemisessa kahteen erilliseen yhteishakuun. Ensimmäisessä haussa haettavina olivat korkeakoulujen syksyllä alkavat vieraskieliset koulutukset sekä Taideyliopiston koulutukset. 

Ensimmäinen haku oli tammikuussa ja sen tulokset julkaistiin kesäkuun alussa. Kevään toisessa yhteishaussa haettiin korkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Yhteishakujen kautta korkeakouluihin pyrki yhteensä 167 000 hakijaa, joista hyväksyttiin yhteensä 57 500.