Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Kolumni
Tilaajille

Konf­lik­tit kau­pun­kien suun­nit­te­lus­sa eivät voi pe­rus­tua yksin ko­ke­mus­tie­toon ja pai­kal­li­siin eri­tyis­piir­tei­siin

Valitettavasti yhä suurempi osa ratkaisuista tehdään oikeusprosessin tuloksena. Oulusta löytyy paljon omaleimaisuutta, jota kannattaisi tunnistaa.

Kesäloman jälkeen tuntuu siltä, että tunnen kotimaani paremmin kuin vuosikymmeniin – kenties paremmin kuin koskaan. Vietin lomani, kuten useimmat meistä, Suomessa matkaillen.

Olen myös varma siitä, että Suomi on kauniimpi kuin koskaan aikaisemmin. Monet paikat ovat vahvistaneet identiteettiään ja erilaisia ulkoilureittejä on osoitettu tai kunnostettu ihmisten käyttöön. Viehättäviin paikkoihin voi Suomessa myös pysähtyä. Jokamiehen oikeudet mahdollistavat kaikille kävelyn metsässä tai käväisyn vaikkapa puron varressa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa maiseman elementtejä ja rakenteellisia yksityiskohtia tarkastellaan kartoista tai kuvista, kokemukset luonnosta on paikallisesti varattu vain maanomistajille. Muistan, kuinka maisema-arkkitehtuurin opinnot ja niihin liittyvät ekskursiot veivät meidät lähinnä seisomaan tien reunaan. Yksityiselle maalle ei siellä ole lupa astua, edes etäisten alankojen keskellä.