Kollaja kuo­hut­taa Pu­das­jär­ven val­tuus­tos­sa - katso val­tuu­tet­tu­jen mie­li­pi­tei­tä

Katso, miten Pudasjärven kaupunginvaltuutetut vastasivat Kalevan kyselyyn.

Kollaja
Kollaja
Kuva: Heikki Ketola

Vuosia vellonut Kollaja-keskustelu hyrskähti uudelleen käyntiin, kun Kollajan allasta ajavan PVO-vesivoiman tekemä Kollaja-raportti valmistui helmikuussa.

Pudasjärven kaupunginhallitus otti viime viikolla kielteisen kannan Kollajan altaaseen. Tämän viikon torstaina asiasta päätetään Pudasjärven kaupunginvaltuustossa. Tiedossa on tiukka vääntö, sillä Kalevan tekemän kyselyn perusteella valtuutettujen mielipiteet jakautuvat asiassa aikalailla tasan.

Pudasjärven valtuutettujen kanta kollajaan|Create infographics

Kollajan allas tulisi Iijoen vesistöön, ja sen olisi tarkoitus lisätä vesivoiman hyödyntämistä Iijoessa.

Kalevan kyselyn vastauksista käy ilmi, että vastustajat kantavat huolta erityisesti Iijoen vedenlaadusta ja kalastuksesta. Lisäksi altaan tuoman taloudellisen hyödyn ei uskota olevan merkittävä, ja Kollajan rakentamista pidetään kaupungin imagolle haitallisena.

Puolustajat ovat sen sijaan sitä mieltä, että allas tuo työtä ja verotuloja. Säännöstelyn uskotaan vähentävän myös tulvahaittoja.

Kollajan vastustajien perusteita:

Rakentamisella tuhottaisiin niin paljon ja pysyvästi, etteivät hyödyt pystyisi niitä peittoamaan.
Paula Manninen (kesk.)

Iijoki lähes tuhoutuu 40 kilometrin matkalta koska talvella joki on lähes kuiva ja jäätyy umpeen. Vakituiset ja mökkiasukkaat haitan kärsijöinä. Vaelluskalojen nousuhaaveet kariutuvat vuosikymmeniksi altaan likavesien takia. Huuhteleva ja puhdistava ravinteikas kevättulva jää pois.
Jari Jussila (kesk.)

Jokiuoma kuivuu 40 kilometrin matkalta, ja veden laatu heikkenee. Lohen palauttaminen jokeen ei kyllä onnistu enää altaan teon jälkeen. Iijoki on koskilailla suojeltu. Miksi PVO:lla pitää jatkuvasti tämä joen rakentaminen esillä? Antaisivat jo ihmisten olla rauhassa.
Juho Kellolampi (ps.)

Haittoja enemmän kuin hyötyjä. Työllisyyteen vain pieni vaikutus ja sekin vain noin 4 vuotta.
Tuula Kuukasjärvi (sd.)


Kollajan kannattajien perusteita:

Ensinäkin työpaikkoja korkean työttömyyden aleelle. Iso investointi joka vaikuttaa laajalle alueelle. 5-6 vuoden rakennusaikana satoja työpaikkoja. Iijoki säilyy entisellään, ja saadaan puhdasta energiaa lisäämällä turbiineja jo olemassa oleviin voimalaitoksiin. Pudasjärven kaupungille miljoonan euron kiinteistövero on tarpeeseen, kun valtion avut pienenevät. Yleensä vielä myöhemmin altaat ovat kala-aittoja, joissa voi olla jopa ammattikalastajille töitä. Haitoista en tiedä muuta kuin joku hillasuo jää veden alle. Asun suunnitellun altaan lähellä, ja täällä enemmistö on altaan rakentamisen kannalla.
Hannu Hiltula (kesk.)

Hyötynä pidän ensinnäkin työtä ja siitä seuraavaa positiivista virettä kaikkeen tekemiseen.  Nyt on vallalla valtavan negatiivinen "mitä se hyvejää" -mieliala, joka pitää saada positiiviseksi uskoksi, että täällä voi elää ja kasvattaa lapsia. Mehän ei sitä rakenneta vaan yritys, joka ei kaipaa tuekseen yhteiskunnan takuurahaa vaan signaalin, että saa suunnitella  hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa uuden järven ja voimalaitoksen meidän alueelle.
Mitä se veisi? Alle prosentin Pudasjärven pinta-alasta.
Taina Vainio (kesk.)

Voimalaitoksen valmistuttua kaupungin saama kiinteistöverotuotto voimassa olevan kiinteistöverolain ja tämänhetkisen kiinteisöveroprosentun mukaan on noin miljoona euroa vuodessa. Tulvahaitat pienenesivät huomattavasti Pudasjärven ja Kipinän välisellä alueella. Tämä näkyisi erityisesti mökkiasutukselle hyötynä. Rakentamisen jälkeen, ympäristöntilanteen vakiinnuttua tekojärvi ja uudet vesistöväylät yhdessä vanhan jokiväylän ja Pudasjärven Natura-alueen kanssa muodostaisivat uuden ja kiinnostavan virkistysalueen kalastuksen, veneilyn ja luontomatkailun osalta.
Vesa Riekki (kesk.)