Ki­vi­har­jun­tien ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tu – Kau­pun­gin­ojan poh­jois­puo­li­nen jal­ka­käy­tä­vä ja pyö­rä­tie sul­je­taan

Kiviharjuntien rakentaminen on aloitettu valmistelevilla töillä, Oulun kaupunki tiedottaa.

-
Kuva: Oulun kaupunki

Kiviharjuntien rakentaminen on aloitettu valmistelevilla töillä, Oulun kaupunki tiedottaa.

Uusi katuyhteys rakennetaan Avohoitotalon ja Sairaalarinteen välille. Kadun rakentamiseen sisältyy Kaupunginojan varren pyörätien uusiminen osaksi Oulun laajempaa baanaverkostoa.

Katuyhteys mahdollistaa vireillä olevan yliopistollisen sairaalan rakennushankkeen työnaikaiset liikennejärjestelyt ja huoltoliikenteen sairaalan eteläpäässä.

Rakentamisen ajaksi joudutaan sulkemaan nykyinen Kaupunginojan pohjoispuolella kulkeva yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Väylä suljetaan arviolta tammikuun lopussa.

Kevyt liikenne ohjataan urakka-alueen ohi Kaupunginojan eteläpuolella kulkevan yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien kautta. 

Rakennustyöt toteutetaan yhteistyössä kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun Veden kesken. Urakoitsijaksi on valittu Sundström Ab Oy. Työt valmistuvat lokakuussa 2020.