Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kisa in­teg­raa­tion sy­ven­tä­mi­ses­tä tai yli­kan­sal­li­sen pää­tös­val­lan li­sää­mi­ses­tä söi­si­vät eväät hoitaa hyvin se, mihin EU:ta tar­vit­sem­me

Euroopan unionin Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä on kulunut runsaat kymmenen vuotta. Tällä perussopimuksella vahvistettiin perus- ja ihmisoikeuksien tärkeyttä kaikissa EU:n toiminnoissa. Määräenemmistöpäätösten osuutta lisättiin. Toimielimistä Euroopan parlamentin asemaa vahvistettiin ja jokaiselle jäsenmaalle taattiin komissaarin paikka. Lissabonin sopimuksessa EU:lle päätettiin valita puheenjohtaja eli presidentti.

Myös Lissabonin sopimuksen jälkeen EU:ta on toki uudistettu ja halutaan edelleen uudistaa.