Kir­jo­lo­het is­tu­te­taan kesällä Ou­lu­jo­keen San­gin­joen sijaan – Lem­men­po­lun tietä ja park­ki­paik­kaa re­mon­toi­daan

Oulun kaupungin perinteiset kirjolohi-istutukset tehdään tulevana kesänä Oulujokeen. Taustalla on Sanginjoen Lemmenpolun tien ja parkkipaikan remontti.

Kirjolohia istutetaan kesäkuun ja heinäkuun aikana Oulujokeen. Arkistokuva.
Kirjolohia istutetaan kesäkuun ja heinäkuun aikana Oulujokeen. Arkistokuva.
Kuva: Anssi Jokiranta

Oulun kaupungin perinteiset kirjolohi-istutukset siirretään Lemmenpolulta Oulujoelle ensi kesänä. Lemmenpolulla Sanginjokeen on tavallisesti istutettu kirjolohia, mutta paikka vaihdetaan Lemmenpolun tien ja parkkipaikan rakennustöiden vuoksi. 

Tulevana kesänä kirjolohet istutetaan Värtönrannan ja Juurusojasuun väliselle alueelle kesäkuun ja heinäkuun aikana. 

Kaupungin mukaan Lemmenpolun erityiskalastusalueella voi olla tulevana kesänä myös muita haasteita kalastajille, sillä työmaan ollessa kesken voivat rakennustyöt estää väliaikaisesti alueelle pääsyn. Lemmenpolun töitä urakoi useampi yritys, joten aikataulu ei ole vielä tarkasti selvillä. 

Oulun kaupunki muistuttaa, että koronaepidemian kokoontumissuosituksia tulee noudettaa myös kalastaessa.