Korona: Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

Koronanyrkki: Ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to antoi Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le huo­mau­tuk­sen han­kin­ta­lain nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä

Jokilaaksojen pelastuslaitos julkaisi tammikuussa 2020 uuden sammutusauton hankintaa koskevan hankintailmoituksen, jonka kokonaisarvoksi ilmoitettiin 360 000 euroa.
Jokilaaksojen pelastuslaitos julkaisi tammikuussa 2020 uuden sammutusauton hankintaa koskevan hankintailmoituksen, jonka kokonaisarvoksi ilmoitettiin 360 000 euroa.
Kuva: Heikki Uusitalo/arkisto

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut Ylivieskan kaupungin Jokilaaksojen pelastuslaitokselle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

KKV:n antaman päätöksen mukaan Jokilaaksojen pelastuslaitos ei noudattanut hankintalakia uuden sammutusajoneuvon hankinnassa.

Jokilaaksojen pelastuslaitos julkaisi tammikuussa 2020 uuden sammutusauton hankintaa koskevan hankintailmoituksen, jonka kokonaisarvoksi ilmoitettiin 360 000 euroa. KKV:n mukaan tarjouspyynnössä nimettiin lukuisia valmistajia ja niiden tuotteita osana sammutusauton teknisiä vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyynnöstä ei kuitenkaan käynyt ilmi, että myös vastaava toisen valmistajan tuote voisi tulla kyseeseen.

Hankintayksikkö perusteli valmistajien ja tuotteiden nimeämistä tavoitteella keskittää kaluston huolto ja varaosien hankinta.

– Julkisissa hankinnoissa on kiinnitettävä huomioita hankintamenettelyn tasapuolisuuteen. Esimerkiksi valmistajaan tai tavaramerkkiin viittaamisen pitäisi olla viimesijainen keino hankinnan kohteen ominaisuuksien yksilöimiseksi, KKV:n erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski sanoo tiedotteessa.