Kiis­te­ly San­gin­joen ul­ko­met­sän suo­je­lus­ta jatkuu – hal­lin­to-oi­keu­teen tehtiin kolme va­li­tus­ta

Valitusaika Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Sanginjoen ulkometsän suojelua koskevaan päätökseen umpeutui maanantaina.

Valitusaika Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Sanginjoen ulkometsän suojelua koskevaan päätökseen umpeutui maanantaina.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti 29. tammikuuta ulkometsän suojelusta äänin 53–11.

Hallinto-oikeuteen jätettiin kolme valitusta.

Kuuden henkilön valituksessa asiamiehenä Pentti Marttila-Tornio todetaan, että päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä valtuuston aiempaan, kielteiseen päätökseen 16. kesäkuuta 2014 oltu tuotu mitään uutta.

Niinpä suojelupäätös pitäisi kumota varsinkin kun tuonkin päätöksen valituskäsittely on kesken.

– Asiaa ei olisi hyvän hallintotavan mukaan saanut ottaa uudelleen päätettäväksi ennen edellisen päätöksen saatua lainvoiman.

Valituksessa vedotaan oikeuskansleriin, jonka mukaan pitäisi odottaa valituksen alaiseen päätökseen lopputulos ennen kuin se otetaan uuteen käsittelyyn.

Toisessa kahden yksityishenkilön tekemässä valituksessa katsotaan suojelupäätöksen niin ikään syntyneen virheellisessä järjestyksessä tai olevan muuten lainvastainen.

Valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista eikä sitä näin ollen pitäisi panna täytäntöön.

Valittajien mielestä valtuuston olisi pitänyt odottaa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua edellisesti valituksesta.

Kolmannen valituksen on tehnyt valtuutettu Junes Lokka (asyl.).

Hän vaatii valtuuston suojelupäätöksen kumoamista, koska se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on lainvastainen.

Perustelut ovat samanlaiset kuin kahdessa muussakin.