Kii­reel­li­ses­ti si­joi­tet­tu­jen lasten määrä jatkaa nou­suaan, ko­ro­na­ke­vät huo­non­si jo en­nes­tään vaikeaa ti­lan­net­ta – suurin osa las­ten­suo­je­lun kus­tan­nuk­sis­ta syntyy si­joi­tuk­sis­ta

Suomen kuuden suurimman kaupungin vertailussa lastensuojelun asiakkaiden sekä kiireellisten sijoitusten määrät kasvoivat eniten Oulussa.

Niin sanotuista kuutoskaupungeista lastensuojelun kiireellisten sijoitusten määrä nousi viime vuonna selvästi eniten Oulussa. Syinä ovat usein päihdeongelmat, Oulun kaupungin sosiaalipalveluiden tiedotteessa kerrotaan.

Suomen kuusi suurinta kaupunkia Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku tekevät Kuusikko-yhteistyötä, jossa vuosittain vertaillaan tilastollisesti muun muassa kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja.

Vuonna 2019 Oulussa sijoitettiin kiireellisesti kodin ulkopuolelle 236 lasta. Kasvua edelliseen vuoteen oli lähes 30 prosenttia.  Kaikissa kuutoskaupungeissa vastaavasti kasvua oli 11 prosenttia.

Määrä on jatkanut kasvuaan kuluvana vuonna. Tammi-toukokuun aikana Oulussa sijoitettiin kiireellisesti 153 lasta, kun viime vuoden vastaava luku oli 64. Korona-aika on nostanut lukua entisestään, mutta kasvu alkoi jo ennen koronaa.

Myös kaikkien lastensuojelun asiakkaiden määrä edellisvuoteen verrattuna kasvoi kuutoskaupungeista eniten Oulussa.

Kiireellisesti sijoitettujen lasten osuus kaikista alaikäisistä lapsista on kuutoskaupungeissa 1,7 prosenttia, Oulussa vastaava luku on 1,5. Oulun tilanne sijoitusten osalta ei siis ole toistaiseksi suurten kaupunkien keskiarvoa huonompi.

Lastensuojelun kustannukset kasvussa

Lastensuojelun kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa noin 400 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Suurin osa kustannuksista syntyy sijoituksista. Esimerkiksi Oulussa sijoitukset maksavat 69 prosenttia lastensuojelun kokonaiskustannuksista.

Oulussa lastensuojelun kustannukset olivat 35,6 miljoonaa euroa, joissa oli nousua edellisvuodesta noin 9 prosenttia.

Lastensuojelun kustannukset nousivat viime vuonna kaikissa kuutoskaupungeissa, paitsi Turussa.

Lue lisää: Las­ten­suo­je­lu­il­moi­tus­ten määrä kak­sin­ker­tais­tu­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa.