KHO kieltää 12 af­ga­nis­ta­ni­lai­sen tur­va­pai­kan­ha­ki­jan kään­nyt­tä­mis­pää­tök­set – Maa­han­muut­to­vi­ras­to kes­keyt­ti kiel­tei­set pää­tök­set jo hei­nä­kuus­sa

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus (KHO) tiedottaa kieltäneensä 12 af­ga­nis­ta­ni­lai­sen tur­va­pai­kan­ha­ki­jan kään­nyt­tä­mi­sen Af­ga­nis­ta­niin perjantaina an­ta­mil­laan vä­li­pää­tök­sil­lä.

KHO käsittelee kiireellisessä aikataulussa loputkin afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden käännyttämispäätösten täytäntöönpanokiellot.

KHO:ssa on vireillä noin 90 Afganistanista kotoisin olevan turvapaikanhakijan valituslupahakemusta. Päätökset valituslupahakemuksiin annetaan myöhemmin erikseen.

Tämän vuoden tammi–kesäkuun aikana poliisi on palauttanut Suomesta Afganistaniin viisi ihmistä. Palautuksia on arvosteltu, koska Afganistanin turvallisuustilanne on heikentynyt jo ennen Talebanin valtaannousua. Kansainväliset joukot aloittivat vetäytymisensä maasta toukokuun alussa.

Maahanmuuttovirasto (Migri) keskeytti hieman ennen heinäkuun puoliväliä kielteisten turvapaikkapäätösten teon, jos päätökseen liittyy maasta poistaminen Afganistaniin. Migrin oikeuspäällikkö Jaakko Purontie arvioi tuolloin, että käsiteltävänä on noin 350 afganistanilaisten turvapaikkahakemusta.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kehotti tiistaina kaikkia maita kieltämään Afganistanista lähteneiden pakkopalauttamisen maahan. Järjestön mukaan palautuskiellon tulee koskea myös sellaisia turvapaikanhakijoita, joiden turvapaikkahakemus on hylätty.

Useat Euroopan maat ovat kuluvalla viikolla pysäyttäneet kaikki pakkopalautukset Afganistaniin.

Otsikkoa ja uutista täydennetty STT:n tietojen pohjalta 20.8.2021 kello 15.44.

Lue lisää: Af­ga­nis­ta­ni­lai­sia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta jää Suomeen ta­val­lis­ta enemmän – Pa­lau­tuk­set jäissä mää­rää­mät­tö­män ajan