Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus pa­laut­ti kir­kon­ky­läl­le suun­ni­tel­lun uu­dis­kou­lun ta­kai­sin val­mis­te­luun

Tavoite oli, että uusi kiinteistö olisi otettu käyttöön elokuussa 2023.

Kempeleen kunnanhallitus palautti äänestyksen jälkeen Kempeleen kirkonkylälle suunnitellun uuden koulurakennuksen takaisin valmisteluun. 

Keskustan ryhmä esitti, että ennen kuin rakentamispäätös tehdään, pyydetään ulkopuolinen taho tekemään kustannusarvio D-talon korjauskustannuksista. 

Sosialidemokraatit, kokoomus ja perussuomalaiset olisivat haluneet, että rakennushankeen valmistelua olisi jatkettu. He hävisivät äänestyksessä 4-5.

Kunnanhallitukselle tehdyn pohjaesityksen mukaan kirkonkylälle olisi rakennettu uusi koulurakennus, jossa olisi ollut päiväkoti, perusopetuksen tilat sekä keskuskeittiö. 

Rakentamisen ykkösvaiheessa päiväkotiin olisi tullut tilat 220-240 lapselle (12 ryhmää), perusopetukseen tilat 960 oppilaalle (vuosiluokat 1-9) ja keittiö, johon olisi keskitetty kunnan koko ruuanvalmistus. B-talo olisi korjattu ja siellä olisi tehty joitakin muutoksia.

Uusi päiväkoti-koulurakennus olisi ollut laajuudeltaan 11 883 kerrosneliömetriä, ja rakentamisen kokonaiskustannusarvio olisi ollut 39,5 miljoonaa euroa. 

Summaan olisi sisältynyt myös B-talon korjaus- ja muutostyöt (1,8 miljoonaa) sekä kalustaminen (3,3 miljoonaa). 

Tavoite oli, että uusi kiinteistö olisi otettu käyttöön elokuussa 2023.

Koulu-päiväkotirakennus oli tarkoutus rahoittaa leasing-rahoituksella 33 prosentin jäännösarvolla. Urakkana olisi käytetty neuvottelumenettelyllistä KVR-urakkaa.

Hanketta varten oli perusteilla työryhmä, jonka tehtävä olisi ollut osallistua kilpailutusprosessiin ja ohjata hanketta niin, että rakentaminen on laadukasta ja että tiloista tulee tehokkaat ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset. 

Kaikessa toteutuksessa olisi otettava huomioon ratkaisujen taloudellisuus.

Kirkonkylän nykyiset koulurakennukset ja päiväkoti on rakennettu pääosin 1970-80 -luvuilla. Kiinteistöihin on tehty useita kuntoututkimuksia ja peruskorjauksia, mutta niistä huolimatta tiloissa on oirehdittu useamman vuoden ajan. 

Useimmat kiinteistöt ovat toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa loppupuolella.

Kirkonkylän päiväkoti purettiin vuoden 2018 aikana. Koulukompleksin A-talo purettiin kesällä 2019, ja satoja oppilaita on tällä hetkellä väistötiloissa Pirilässä ja elementtikoulussa. 

Väistötilojen vuokrakustannukset ovat 865 600 euroa vuodessa. Väistötiloja saatetaan tarvita tulevaisuudessa lisääkin.

Marraskuun valtuustoseminaarissa Kempeleen kunnanvaltuusto linjasi, että kouluinvestointi toteutetaan nykyisen koulun alueella ja B-talo säilytetään.