Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Kemin teh­das­han­ke etenee, Metsä Fibre ja Fimpec so­pi­muk­seen pro­jek­tin­joh­dos­ta

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan rakennustyöt etenevät. Metsä Fibre ja Fimpec ovat vahvistaneet sopimuksensa Kemin biotuotetehtaan rakennusvaiheen rakentamisen ja mekaanisten asennusten projektinjohto- ja työmaavalvontapalveluista.

Biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä toteaa tiedotteessa, että yhtiö vaatii kumppaneiltaan sitoutumista projektin turvallisuus-, aikataulu- ja laatuvaatimuksiin.

– Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Fimpec toimii näiden periaatteiden mukaisesti, Johansson sanoo.

Fimpecin asiantuntijat tulevat toimimaan tiiviinä osana Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan toteutusorganisaatiota.

– Tämä toimeksianto vahvistaa merkittävästi Metsä Fibren ja Fimpecin välistä pitkäaikaista ja hedelmällistä yhteistyötä, jossa haetaan avoimesti uusia ja tehokkaita toimintatapoja, sanoo Fimpecin hallituksen puheenjohtaja Pekka Salomaa.

Kemin tehdas on tiedotteen mukaan valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos ja Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,6 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas tulee toimimaan täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus tulee olemaan 250 prosenttia. Valmistuessaan tehdas tuottaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua, energiaa sekä lukuisia muita biotuotteita.