Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Kel­tai­set sul­ku­vii­vat jäävät pääosin pois käy­tös­tä – tilalle tullut val­koi­nen sul­ku­vii­va on jo ly­hyes­sä ajassa ehtinyt ai­heut­taa hieman häm­min­kiä

Teiden keltaiset viivat vaihtuvat valkoisiksi sulkuviivoiksi.
Teiden keltaiset viivat vaihtuvat valkoisiksi sulkuviivoiksi.
Kuva: Janne Körkkö

Käytäntö on aiheuttanut jo nyt hieman päänvaivaa tielläliikkujille, sillä uudet merkinnät eivät ole kaikille selvää kauraa.

Käytännössä mikään ei kuitenkaan muutu, vain väri vaihtuu. Liikenteessä tulee käyttäytyä samalla tavalla kuin ennenkin.