Palkanmaksu: OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin

Energiansäästö: Oulu säästää mer­kit­tä­väs­ti sam­mut­ta­mal­la kou­lu­jen il­man­vaih­don yöllä

Pohde: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kelan sel­vi­tys: Työt­tö­myys­tur­vas­ta vajaa kol­man­nes mak­se­taan maa­han­muut­ta­jil­le

Toimeentulotuesta maahanmuuttajille maksetaan noin viidennes. Kela selvitti kaikkien täysi-ikäisten Suomessa asuvien Kelan etuuksien käyttöä.

Kelan selvityksestä käy imi, että toimeentulotuesta maahanmuuttajille maksettiin 20 prosenttia ja asumistuista 14 prosenttia.
Kelan selvityksestä käy imi, että toimeentulotuesta maahanmuuttajille maksettiin 20 prosenttia ja asumistuista 14 prosenttia.
Kuva: Ari-Matti Ruuska

Maahanmuuttajille maksetaan toimeentuloa turvaavia tukia muuta väestöä yleisemmin.

Tämä käy ilmi Kansaneläkelaitoksen eli Kelan tuoreesta selvityksestä, jossa on selvitetty kaikkien täysi-ikäisten Suomessa asuvien Kelan etuuksien käyttöä vuonna 2018.

Kela maksoi vuonna 2018 toimeentuloa turvaavia sosiaalietuuksia yhteensä 10,7 miljardia euroa. Tästä maahanmuuttajien osuus oli 13 prosenttia eli 1,36 miljardia euroa.

Suomessa syntyneille kansalaisille vastaavia tukia maksettiin 9,37 miljardia euroa eli 83 prosenttia.

Maahanmuuttajiksi tutkimuksessa on määritelty ulkomailla syntyneet Suomeen muuttaneet henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Tämän määritelmän perusteella tutkimusaineistoon kuuluvista henkilöistä 6,6 prosenttia eli 291 535 henkilöä määritellään maahanmuuttajiksi.

Maahanmuuttajille maksettu osuus vaihtelee eri etuuksien välillä

Kelan maksamista sosiaalieduista suurin on asumistuki, jota vuonna 2018 maksettiin kaiken kaikkiaan hieman yli 2 miljardia euroa.

Toiseksi suurimmat tuet ovat työttömyysturvaetuudet eli työmarkkinatuki ja peruspäiväraha, joita maksettiin yhteensä hieman alle 2 miljardia euroa.

Lapsilisää ja vanhuuseläkettä maksettiin kumpaakin noin 1,2 miljardia euroa. Vähiten rahaa meni takuueläkkeiden maksuun, yhteensä 210 miljoonaa euroa.

Selvityksestä käy ilmi, että maahanmuuttajille maksettu osuus vaihteli merkittävästi eri etuuksien välillä.

Suurin osuus oli takuueläkkeessä, josta maksettiin maahanmuuttajille 29 prosenttia. Lähes yhtä suuri osuus oli työttömyysturvassa, josta maksettiin maahanmuuttajille 27 prosenttia.

Toimeentulotuesta maahanmuuttajille maksettiin 20 prosenttia ja asumistuista 14 prosenttia.

Vanhuuseläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä kummastakin maksettiin maahanmuuttajille vain 2 prosenttia.

Taustalla heikompi koulutus

Kelan maksamien etuuksien tarvetta lisäävät heikko koulutus ja pienituloisuus. Työttömyysturvaa maksetaan myös kotoutumiskoulutukseen ja muihin TE-palveluihin osallistumisen ajalta.

Toimeentulon turvaamisen lisäksi etuudet mahdollistavat siis esimerkiksi suomen kielen opiskelun ja muiden työelämässä tarvittavien valmiuksien hankkimisen.

Etuuksien saannissa näkyy myös maahanmuuttajien valtaväestöä nuorempi ikärakenne. Erot näkyvät myös opintorahan maksamisessa.

Koko väestöön verrattuna nuorille maksetaan toimeentulotukea ja asumistukea yleisemmin kuin vanhemmille ikäryhmille.

Myös pidempään Suomessa asuneet maahanmuuttajat saivat asumistukia valtaväestöä yleisemmin.

Maahanmuuttajanuoret saavat harvemmin opintotukea. Maahanmuuttajille maksettava opintotuki vaihtelee sen mukaan, missä iässä henkilö on Suomeen muuttanut.

Selvityksestä käy ilmi, että 18–24-vuotiaat maahanmuuttajat saivat opintorahaa harvemmin kuin Suomessa syntyneet nuoret.

Sen sijaan ne 18–24-vuotiaat maahanmuuttajat, jotka ovat muuttaneet Suomeen alle 13-vuotiaana, saivat opintorahaa yhtä yleisesti tai yleisemmin kuin valtaväestö.