Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Kau­pun­ki­stra­te­gia Oulu 2030 jäi pöy­däl­le

Kaupunkistrategian valmistelussa on otettu erityisesti huomioon Oulun valinta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026.
Kaupunkistrategian valmistelussa on otettu erityisesti huomioon Oulun valinta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026.
Kuva: Pekka Peura

Kaupunkistrategia Oulu 2030 jäi pöydälle Oulun kaupunginhallituksen maanantain kokouksessa. Päätösesityksenä oli, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaupunkistrategiaa hyväksyttäväksi.

Kuntalain mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Valtuusto päättää kaupunkistrategiassa kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategiassa tulee ottaa huomioon muun muassa kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen sekä kunnan omistaja- ja henkilöstöpolitiikka.