Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kau­pun­ki­kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­sek­si voi­tai­siin pe­rus­taa eril­li­nen ke­hi­tys­ryh­mä, eh­dot­taa Oulun Kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja

Oulun Kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovisen mukaan Oulun keskustan kehittämiseksi voitaisiin perustaa erillinen kaupunkikeskustan kehitysryhmä.

Oulun yliopiston muuttoa koskevassa keskustelussa toimitusjohtaja Tuovista on on häirinnyt "voimakas ja tunnepohjainen vastakkainasettelu".

– Nyt pitäisi nousta vähän ylemmäksi, helikopteriperspektiiviin ja tarkastella, miten Oulun tunnetusti suppea keskusta-alue kytketään ”radan yli ja ali” Raksilaan. Asemanseudusta ja Raksilasta saadaan luonteva osa Oulun kaupunkikeskusta, toteaa Tuovinen tiedotteessa.

– Hallituskadusta voitaisiin tehdä Oulun Bulevardi, jonka alla Kivisydän jatkettaisiin radan ali Raksilan puolella. Tämä mahdollistaisi myös kävelypainotteisen alueen laajentamisen. Nykyisen kansanedustaja Jenni Pitkon kanssa istuessamme Oulun Keskustavisio 2040 -työryhmissä, totesimme yhteisesti, että Oulusta voidaan kehittää pieni suurkaupunki, hän jatkaa.