Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Kas­tel­lin lukio, Oulu

Kastellin lukio, Oulu

Aaltomaa Milka
Akselin Eemeli
Alamäki Saana
Alanissi Iina
Alatalo Elias
Andreou Thomas
Anetjärvi Riina
Blomqvist Teemu
Fredriksson Ella
Gashi Betim
Haanpää Jenni
Haapalainen Reetta
Haataja Jemina
Harju Julia
Heikkilä Aleksi
Heikkinen Olga
Heikkinen Santeri
Heljasvaara Sonja
Herva Nelli
Hultqvist Tuomas
Huotari Ilari
Huovinen Annika Huru Tuukka
Hyvönen Henna
Ihme Jaakko
Immonen Veera
Inget Kalle
Inkala Aaro
Jaara Ville
Joensuu Anu
Jokelainen Kantima
Jokikokko Topi
Jokinen Emma
Juntunen Eevi
Jurmu Antti
Jurmu Vilma
Jurvakainen Olli
Jämsä Arttu
Kaarre Sanni
Kainulainen Sampo
Kallinen Konsta
Kamula Pinja
Kanervo Reetta
Kangaskorte Miia
Kangasoja Frida
Kankaansyrjä Tatu
Karjalainen Matias
Karvonen Lari
Kautto Joona
Kerola Lauri
Keränen Ella
Keränen Jenni
Keskitalo Sandra
Kestilä Rasmus
Kettukangas Teemu
Kilpi Justus
King Eveliina
Kinnunen Joanna
Kivijärvi Katariina
Kivikangas Jutta
Klasila Riitta
Klintrup Aino
Knuuti Saana
Kolppanen Jasper
Kontio Juuso
Korhonen Aino
Koskelo Anton
Koskenkari Noona
Kurttila Henri
Kuusinen Pyry
Kyllönen Eveliina
Kyngäs Teemu
Käyrä Jimi
Kääriä Nanna
Könönen Olli
Lahtelin Aino
Lahtinen Topi
Lampela Emilia
Lankila Tuuli
Lappalainen Uula
Laukka Mikael
Lauri Jaakko
Lavander Janita
Leinonen Anni-Klaara
Leinonen Jaakko
Leskelä Aatu
Lindvall Samu
Loukkola Otto
Lyttinen Ossi
Mahosenaho Joona
Manninen Jere
Matinmikko Aleksi
Merkkiniemi Essi
Mertaniemi Sebastian
Mononen Julius
Myllylä Pietari
Määttä Henri
Nauska Suvi
Nenonen Roosa
Neuvonen Anna-Krista
Niemelä Oskari
Nikki Topias
Niskanen Hanna
Nousiainen Siri
Näpänkangas Suvi
Närhi Ville
Oja Kerttu
Orjasniemi Olli
Pahkala Noora
Pakanen Jonna
Paldanius Aleksi
Paloniemi Touko
Paloranta Topias
Partanen Joona
Pekkarinen Joose
Pelli Nea
Peltokangas Elias
Peltola Hilma
Perämäki Henri
Pietikäinen Iisa
Pikka Aleksi
Portaankorva Ruusa
Poukkula Elle
Pulkkinen Kaisa
Puurunen Maria
Päkkilä Eetu
Rajala Marianna
Rajala Tuomas
Rajaniemi Alika
Ronkainen Niko
Rousti Samuli
Rousti Satu
Ruokojärvi Rami
Råman Valtteri
Saarinen Jesse
Saastamoinen Henna
Saastamoinen Valtteri
Salonpää Julia
Santala Eetu
Sergejeff Meea
Sipilä Kati
Sirkka Jarno
Soppela Lauri
Soronen Antti
Soronen Eemil
Sosunoff Matias
Stenudd Aaron
Still Jenni-Julia
Taskila Jaako
Taskila Siiri
Tenhunen Henrik
Tiger Joonas
Tulppo Eemeli
Tunturi Roope
Tuohimaa Krista
Törmänen Miska
Ulvinen Leevi
Vaitiniemi Jimi
Valasma Saana
Vehviläinen Antti
Viitanen Eerika
Vikstedt Olli
Virkkala Stina
Wihervaara Saara
Xiong Toivo