Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus
Tilaajille

Kar­tel­lit ovat asiak­kaan ros­vous­ta – jotain tar­vit­see tehdä, jos niihin mukaan lähdön hou­kut­ta­vuus ylittää kiin­ni­jää­mi­sen ja ran­gais­tuk­sen pelon

EU epäilee sellun hintakartellista myös kolmea suomalaista metsäjättiä. Ratkaisu asiassa voi viipyä pitkään. Kartellit kertovat ahneudesta ja kyvyttömyydestä pärjätä reiluin keinoin. Kartelli on syytä palauttaa Suomessa rikoslakiin.

Viime päivinä useiden eurooppalaisten sellua valmistavien yhtiöiden pääkonttoreissa on käynyt kutsumattomia mutta luvallisia vieraita. Liikkeellä ovat olleet Euroopan unionin komission omat tai komissiota avustavat kansalliset tarkastajat. EU epäilee yhtiöitä unionin kartelli- ja kilpailunrajoittamiskiellon rikkomisesta.

Suomalaisittain asia on merkittävä siksi, että epäiltyjen listalla ovat kaikki kolme metsäjättiämme: UPM, Stora Enso sekä Metsä Groupiin kuuluvana Metsä Fibre.