Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Tilaajille

Eu­roo­pan ko­mis­sio tutkii mah­dol­lis­ta sel­lu­kar­tel­lia – yl­lä­tys­vie­rai­lu­ja ainakin UPM:n ja Stora Enson ti­loi­hin

Komission mukaan yllätysvierailuja on tehty useisiin EU:n jäsenmaissa sijaitseviin puusellua tuottavien yhtiöiden toimitiloihin.

Stora Enso vahvisti, että viranomaiset ovat olleet vierailulla sen Helsingin-toimistossa.
Stora Enso vahvisti, että viranomaiset ovat olleet vierailulla sen Helsingin-toimistossa.
Kuva: Jussi Leinonen

Euroopan komissio tutkii mahdollista sellukartellia. Komissio on ilmoittanut huolensa siitä, että sellumarkkinoilla toimivat yhtiöt ovat voineet rikkoa EU:n kilpailuoikeussääntöjä.

Metsäyhtiö UPM kertoo, että komission kilpailuviranomainen on aloittanut tänään ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen sen tiloissa.