Mainos

Kan­san­edus­ta­jat he­rä­tys! Teh­dään­kö pal­ve­lu­jen pa­ran­ta­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas sote vai kel­vo­ton so­te­rat­kai­su hin­nal­la millä hy­vän­sä?

Muistellaanpa alkuun, millainen yrityskenttä Pohjois-Pohjanmaalla on numeroiden valossa.

Marjo Kolehmainen, toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Marjo Kolehmainen, toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Muistellaanpa alkuun, millainen yrityskenttä Pohjois-Pohjanmaalla on numeroiden valossa. Täällä on noin 17 000 yritystä, näistä suuria yrityksiä on vain 24. Isot ovat meille tärkeitä toimijoita, mutta rinnalla yhtä tärkeää on vahva ja iso pk-yritysten verkosto. Sama on tilanne sosiaali- ja terveystoimialalla. Taloustutkan mukaan meillä on 2176 sotealan yritystä, näistä työllistäviä 374. Suuria vain muutama. Soteyritykset toimivat tällä hetkellä verkostomaisesti osana ihmisten terveydenhoitoa ja ovat osa alueemme palveluketjuja. Onko soteyrittäjyys mahdollista myös tulevaisuudessa?

Soteuudistuksen ratkaisun hetket ovat nyt käsillä. Tämän ponnekkaasti julkisen sektorin roolia korostavan näytelmän keskellä näyttää siltä, että päättäjät ovat unohtaneet millainen meidän verkostoitunut sotekenttä todellisuudessa on. Siltä ainakin tuntuu, kun hallituksen esitystä katsoo.

Voidaan esimerkiksi kysyä että, miksi lainsäädännöllä halutaan estää palvelutuottajien oikeus organisoida tuotantoaan haluamalla tavalla säätämällä alihankinta- ja ketjutuskieltoja? Näin estetään isoa osaa alueemme soteyrityksiä olemasta mukana palveluntuottajana osana verkostoa.

Miksi lainsäädännöstä uupuu yhteinen kustannuslaskentamalli, joka mahdollistaisi julkisen ja yksityisen palveluiden pätevän hintavertailun? Eikö tämäkin olisi kaikkien veronmaksajien etu?

Ehdotuksessa on myös erikoinen vaatimus, joka edellyttää, että hyvinvointialueella pitäisi olla palveluksessaan riittävästi omaa ammattihenkilöstöä. Palveluksessaan sana olisi helposti korvattavissa ”käytössään” sanalla, joka antaisi jo mahdollisuuksia.  Alueemme nojaa vahvasti monituottajamalliin. Tämän mallin rikkominen lainsäädännöllä saattaa koko palvelujärjestelmän vaaraan ja heikentää yrityskyselyidemme perusteella myös yrittämisen toimintaedellytyksiä. Erityisesti yksinyrittäjien asema on nyt uhattuna.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan selkeästi, että lainsäädäntö voisi olla mahdollistavampi. Asia on nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joka viimeistelee sote-esitystä. Yrittäjäjärjestö on tehnyt 15 kohdan korjausesityksen. Nämä ehdotukset on eduskunnan mahdollista ottaa vielä huomioon. Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn mukaan vain 8 % soteyrityksistä uskoo, että nykyinen esitys turvaa yrityksen toimintaedellytykset eli 92 % pohtii, että onko tulevaisuutta.

Nyt kannattaa kansanedustajien olla tarkkana tehdäänkö aidosti palveluiden parantamiseen ja kustannustehokkuuteen nojaava sote vai kelvoton soteratkaisu hinnalla millä hyvänsä. Perustuslaillisia esteitä kallistua ensimmäiseen ja parempaan vaihtoehtoon ei ole!

Hoidettavien ja hoivattavien määrä vain kasvaa tulevaisuudessa ja hyvinvointialueiden pitää pystyä hyödyntämään yrityksiä täysmääräisesti.  Nyt työn alla oleva alueellinen palvelustrategiamme tulee luonnollisesti pohjautumaan kohta eduskunnassa säädettäviin sote-lakeihin. Millainen on Pohjois-Pohjanmaan sote-yrittäjien tulevaisuus?

Arvoisat kansanedustajat, tehkää viisaita päätöksiä.