Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kolumni
Tilaajille

Kannan mie­lel­lä­ni yk­sin­yrit­tä­mi­sen vas­tuun, ja moni palk­ka­työ­läi­nen­kin kaipaa sa­man­lais­ta va­paut­ta

Olen tutustunut tammikuussa julkaistavaan Aurora Airaskorven Vapauden tavoittelijat -kirjaan. Kirja käsittelee työelämän murrosta ja mielestäni isompaakin yhteiskunnallista muutosta siitä, miten ihmiset haluavat itsensä työllistää. Kirjassa paneudutaan itsensätyöllistäjiin ja mietitään sitä, kuinka työelämän rakenteita voisi muuttaa niin, että myös palkkatyössä olevat voisivat nauttia enemmän meitä yrittäjiä motivoivasta vapaudesta.

Wikipedian mukaan itsensätyöllistäjiksi lasketaan yksinyrittäjät, ilman toimipistettä toimivat ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat. Wikipedia kertoo myös, että kolme tärkeintä itsensätyöllistäjien ammattiryhmää Suomessa ovat rakennustyöntekijät, palvelutyöntekijät ja lainopilliset sekä sosiaali- ja kulttuurialan erityisasiantuntijat.