Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Kaleva oi­kai­see

Sunnuntain 13.6. lehdessä sivuilla 3 ja 16 K1 Utajärven taimi-istutuksia koskevan jutun kuvateksteissä oli osa haastateltavien nimistä väärin. Sivun 3 kuvassa on Tuure Lohilahti, ei Lennart Härkönen. Sivun 16 pääkuvassa on vasemmalla Tuure Lohilahti ja oikealla Lennart Härkönen, ei toisin päin.