Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ka­jaa­nin Löy­tö­suon tuu­li­voi­ma­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­oh­jel­ma käyn­nis­ty­nyt

Kajaanin Löytösuon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on käynnistynyt, Kainuun ELY-keskus tiedottaa.

– Ilmatar Oy suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Kajaanin Vuolijoen Löytösuolle. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavista selvityksistä ja arvointinmenettelyn järjestämisestä, tiedotteessa kerrotaan.

Hankealue sijaitsee Kajaanin länsirajalla, noin 1,5 kilometriä Vuolijoen taajaman länsipuolella ja yli 30 kilometriä Kajaanin taajaman lounaispuolella.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 35 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho 6–10 megawattia. Hankealueen pinta-alue on noin 45 neliökilometriä.

Kuulutus arviointiohjelmasta on nähtävillä 13.6.–12.8.2022 Kajaanin kaupungin, Pyhännän ja Siikalatvan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Kainuun ELY-keskuksen kuulutukset -verkkosivuilla.

Kainuun ELY-keskus on lähettänyt lausuntopyyntöjä vaikutusalueen viranomaisille ja alueella toimiville yhdistyksille.

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa Vuolijoen pankkitalolla (Kajaanintie 2, Vuolijoki) tiistaina 21.6.2022 klo 18 alkaen.