Liikenne: Täys­säh­kö­tak­sit yleis­ty­vät Oulun tol­pil­la

Kolumni: Ei kannata sai­ras­tua, jos asut syr­jä­se­dul­la

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ka­jaa­nin Löy­tö­suon tuu­li­voi­ma­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­oh­jel­ma käyn­nis­ty­nyt

Kajaanin Löytösuon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on käynnistynyt, Kainuun ELY-keskus tiedottaa.

– Ilmatar Oy suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Kajaanin Vuolijoen Löytösuolle. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavista selvityksistä ja arvointinmenettelyn järjestämisestä, tiedotteessa kerrotaan.

Hankealue sijaitsee Kajaanin länsirajalla, noin 1,5 kilometriä Vuolijoen taajaman länsipuolella ja yli 30 kilometriä Kajaanin taajaman lounaispuolella.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 35 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho 6–10 megawattia. Hankealueen pinta-alue on noin 45 neliökilometriä.

Kuulutus arviointiohjelmasta on nähtävillä 13.6.–12.8.2022 Kajaanin kaupungin, Pyhännän ja Siikalatvan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Kainuun ELY-keskuksen kuulutukset -verkkosivuilla.

Kainuun ELY-keskus on lähettänyt lausuntopyyntöjä vaikutusalueen viranomaisille ja alueella toimiville yhdistyksille.

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa Vuolijoen pankkitalolla (Kajaanintie 2, Vuolijoki) tiistaina 21.6.2022 klo 18 alkaen.