Pääkirjoitus: Tark­kaa­vai­suus her­paan­tui – valtio luotti For­tu­min osaa­mi­seen so­keas­ti

Kaleva Mün­che­nissä: Samuel Purola myönsi, ettei ollut par­haas­sa iskussa EM-vä­li­eräs­sä – "Ka­le­van kisojen jälkeen on ollut vähän takki tyhjä"

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt haluaa tutkia ak­ku­mi­ne­raa­lien esiin­ty­mis­tä Ro­va­nie­men ja Ter­vo­lan alueil­la – jätti va­raus­il­moi­tuk­sen 45 ne­liö­ki­lo­met­rin alueis­ta

Hyväksytty varausilmoitus antaisi Latitudelle kaksi vuotta aikaa tehdä alueen geologiaan liittyvää tutkimustyötä ja kyseiselle ajalle yksinoikeuden mahdollisten malminetsintälupahakemusten laatimiseen.

Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt haluaa aloittaa Rovaniemellä ja Tervolassa sijaitsevien alueiden geologiset tutkimukset.

Yhtiön tähtäimessä ovat akkumineraalit, joiden kysynnän ennakoidaan kasvavan jyrkästi lähitulevaisuudessa.

Latitude 66 kertoi keskiviikkona jättäneensä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille varausilmoituksen yhteenä 45 neliökilometrin laajuisille alueille. Ne sijaitsevat Petäjäisessä ja Kemijoen itäpuolella Muurolan kohdalla.

Isompi yhtiön havittelemista varausalueista sijaitsee vain muutamien kilometrien päässä Pisavaaran luonnonpuistosta, joka on yksi Euroopan tiukimmin suojelluista. Kaikki liikkuminen Pisavaaran alueella on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Hyväksytty varausilmoitus antaisi Latitudelle kaksi vuotta aikaa tehdä alueen geologiaan liittyvää tutkimustyötä ja kyseiselle ajalle yksinoikeuden mahdollisten malminetsintälupahakemusten laatimiseen, yhtiö kertoo.

Latitude 66 Cobaltin havittelemat tutkimusalueet Rovaniemen ja Tervolan alueilla.
Latitude 66 Cobaltin havittelemat tutkimusalueet Rovaniemen ja Tervolan alueilla.
Kuva: Kartta Latitude 66 Cobalt

– Nyt tehty varaus on osa laajempaa Operaatio Akkumalmi -hanketta, jossa yhtiö kartoittaa akkumineraalipotentiaalia laajoilla alueilla Kainuussa, Koillismaalla, Peräpohjan alueella ja Lapin itäosissa, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Latituden mukaan sen nyt voimassaolevien varausten yhteenlaskettu pinta-ala on jo yli 7 500 neliökilometriä.

– Peräpohjan liuskevyöhykkeen alue on geologisesti kiinnostava ja sitä on tutkittu verraten vähän. Viimeisen 12 kuukauden aikana tekemämme työn pohjalta pidämme aluetta erittäin lupaavana, yhtiön päägeologi Aaron Davies kertoo tiedotteessa.

Kuluneen kesän aikana yhtiön geologit keräsivät maaperä- ja kivinäytteitä Peräpohjassa Rovaniemen eteläosissa yhtiön voimassaolevilla varausalueilla.

– Varausajan päättyessä tiedämme, antavatko tutkimuksista saadut tulokset aihetta hakea alueelle malminetsintälupia, Davies toteaa tiedotteessa.

Yhtiön mukaan varausaikana maastossa tapahtuva työ tehdään jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa.

– Ilmoitamme maanomistajille etukäteen, mikäli tulemme liikkumaan heidän alueillaan. Maastossa liikkuminen tarkoittaa käytännössä lohkareiden ja kallioiden lähempää tarkastelua. Liikumme aina merkityillä ajoneuvoilla ja työntekijöillämme on näkyvät tunnukset myös vaatetuksessaan, Davies sanoo.

Latitude 66 Cobalt on keskittynyt teknologiamineraalien ja erityisesti koboltin etsimiseen Suomessa. Yhtiö myös kehittää koboltti-kulta -kaivosta Kuusamon Juomasuolle ja koboltti-kupari -kaivosta Posion Haarakumpuun.

Yhtiön mukaan se "ei tee varauksia tai malminetsintää luonnonsuojelualueilla tai Natura 2000-alueilla, ja mainittuihin alueisiin yhtiö jättää hakemuksissaan vähintään 500 metrin suojavyöhykkeen. Sama suojavyöhyke koskee myös laajoja järviä ja jokia sekä taajamia. Yhtiö on hakemuksissaan jättänyt Ounasvaaran, Pyhätunturin, Riisitunturin, Rukatunturin ja Sallatunturin ympärille kymmenen kilometrin suojavyöhykkeet."