Kainuun ra­ja­var­tios­to te­hos­taa ra­ja­vyö­dy­ke­sään­nös­ten val­von­taa vii­kon­lo­puk­si Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la

Rikkomuksista voi seurata huomautus, virhemaksu tai sakkoa.

Kainuun rajavartiosto tehostaa rajavyöhykesäännösten noudattamisen valvontaa 17.–19. heinäkuuta Kainuussa ja Koillismaalla, tiedottaa Rajavartiolaitos.

Huomiota kiinnitetään erityisesti liikkumisen ja oleskelun luvallisuuteen sekä autoilijoiden ajokuntoisuuteen. Rikkomuksista voi seurata huomautus, virhemaksu tai sakkoa.

Tiedotteen mukaan lomakausi on lisännyt liikkumista rajanläheisillä alueilla. Rajavartiosto muistuttaa lomalaisia ja muita luonnosta nauttivia Suomen Venäjän vastaisella valtakunnan rajalla olevasta rajavyöhykkeestä, jolla liikkuminen on luvanvaraista. 

Rajavyöhykkeen reuna on merkitty maastoon keltaisilla rajavyöhyketauluilla, puihin ja pylväisiin maalatuilla tai kiinnitetyillä keltaisilla renkailla, tai tiestölle ja muille kulku-urille sijoitetuilla puomeilla. Rajavyöhykkeen kulku on merkitty myös vesialueella. 

Dronen lennättäminen kielletty ilman erillistä lupaa

Kainuun rajavartioston muistuttaa, että dronen lennättäminen rajavyöhykkeellä ja itäisellä lentorajoitusalueella on kielletty ilman erillistä lupaa.

Itärajaa myötäilevä lentorajoitusalue on leveämpi kuin rajavyöhyke ja kattaa koko rajavyöhykkeen.

Dronen lennättäminen lentorajoitusalueella vaatii aina poikkeusluvan, jota haetaan Puolustusvoimilta. Lentokorkeus tai -kalusto ei muuta luvan tarvetta. Lisätietoja itäisestä lentorajoitusalueesta löytää osoitteesta www.traficom.fi

Lupaa anotaan verkossa

Rajavyöhykeluvan voi anoa suomi.fi -palvelussa. Luvan hakijan on esitettävä hakemuksessaan selvitys henkilöllisyydestään, yhteystiedoistaan sekä perusteista luvan antamiseksi. 

Lupahakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja lupaa käsiteltäessä otetaan huomioon kaikki hakijan esittämät perusteet. Keskeisenä arviointikriteerinä lupahakemusta käsiteltäessä on se, miksi toiminnan, johon lupaa haetaan, tulisi tapahtua juuri rajavyöhykkeellä.