Oulu: Terwa Towerin huo­neis­to­ho­tel­li ja toi­mis­to­ti­lat jä­te­tään pois

Oikeuden tuomiot: Ou­lu­lais­fes­ti­vaa­lis­ta vaa­dit­tiin oi­keu­des­sa yli 100 000 euron kor­vauk­sia

Polkupyörät: Va­paa­eh­toi­set ke­rä­si­vät Oulun kes­kus­tas­ta 850 hy­lät­tyä pyörää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kainuun ra­ja­var­tio­lai­tos valvoo te­hos­te­tus­ti hir­ven­met­säs­tys­tä Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la – ­met­säs­tys­koi­ria ei pidä päästää irti ra­ja­vyö­hyk­keen tun­tu­mas­sa

Kainuun rajavartiosto muistuttaa metsästäjiä metsästyskoirien huolellisesta käytöstä valtakunnanrajan läheisyydessä hirvenmetsästyksen alkaessa Kainuussa ja Koillismaalla. Kainuun rajavartiosto valvoo tehostetusti hirvenmetsästystä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa toiminta-alueellaan.

Kainuun rajavartiosto muistuttaa erityisestä huolellisuudesta metsästyskoirien käytössä, sillä kotieläinten valtakunnanrajan ylitykset tulee lähtökohtaisesti estää. Metsästäjiä kehotetaankin välttämään koirien irti päästämistä rajavyöhykkeen tuntumassa, sillä riistaeläimet kaikkoavat usein metsästystä Venäjän puolelle ja koirat menevät niiden perässä.

Rajan yli mennyt jo kahdeksan koiraa

Jokaista koiran käyntiä Venäjän puolella seuraa yhteydenpito Venäjän rajaviranomaisten kanssa ja he ovat kiinnittäneet erityistä ja vakavaa huomiota suomalaisten metsästyskoirien runsaisiin rajanylityksiin jo useana vuotena. Tämän metsästyskauden aikana rajan on Kainuun rajavartioston alueella ylittänyt jo kahdeksan metsästyskoiraa.

Koirat saadaan yleensä takaisin Venäjältä joko koirien palatessa itse Suomeen tai Venäjän rajavartioviranomaisten myötävaikutuksella. Joissakin tapauksissa koirat ovat kuitenkin jääneet palaamatta ja kadonneet.

Rajavartioston partiot toimittavat valtakunnanrajan läheisyydestä tavatut irtokoirat löytöeläintarhaan. Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille, joka arvioi tapauskohtaisesti, onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi. Eläinlääkärit määräävät mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Jos koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnan rajan läheisyydessä Kainuun tai Koillismaan alueella, tulee asiasta ilmoittaa ensi tilassa Kainuun rajavartioston johtokeskukseen, puh. 029 542 4027 tai 040 580 8624. Koiran pantaan kehotetaan merkitsemään omistajan yhteystiedot.

Rajavyöhykkeelle vain luvan kanssa

Rajavyöhykkeelle meneminen edellyttää aina ennakkoon haettua rajavyöhykelupaa, jota haetaan ensisijaisesti sähköisesti Lomake.fi -palvelussa, mutta sitä voidaan anoa myös Kainuun rajavartioston esikunnasta tai rajavartioasemilta.

Rajavyöhykelupa on pidettävä aina mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa ja se on esitettävä pyydettäessä rajavartio- tai poliisiviranomaisille. Metsästystä koskeva lupa myönnetään metsästyskaudeksi kerrallaan.