Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Tilaajille

Kai­jon­ran­nan asuk­kaat pel­kää­vät suun­ni­tel­lun ladun tulevan liian lähelle koteja – kirk­kaam­pi jär­vi­ve­si sai puo­les­taan kan­na­tus­ta asuk­kail­ta

Pyykösjärven etelä-, itä-, ja pohjoisosaan on suunnitteilla valaistut kunto- ja latureitit. Lisäksi Pyykösjärjen itäpuolelle suunnitellaan rakennettavaksi laskeutusaltaita ja kosteikkoja.

Suunnitelmaluonnos. Kuntoilureitin suunniteltu paikka on merkitty kartalle ruskealla. Vihreällä rajattu alue on merkittävää, säilytettävää luonnonaluetta. Sinisiin alueisiin rakennetaan kosteikkoaltaita. Violetit läjitysalueet metsitetään. Kuva: FCG Suunnittelu ja tekniikka.
Suunnitelmaluonnos. Kuntoilureitin suunniteltu paikka on merkitty kartalle ruskealla. Vihreällä rajattu alue on merkittävää, säilytettävää luonnonaluetta. Sinisiin alueisiin rakennetaan kosteikkoaltaita. Violetit läjitysalueet metsitetään. Kuva: FCG Suunnittelu ja tekniikka.

Pyykösjärven etelä-, itä-, ja pohjoisosaan on suunnitteilla valaistut kunto- ja latureitit.

Lisäksi Pyykösjärjen itäpuolelle suunnitellaan rakennettavaksi laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Tavoitteena on parantaa Kaijonlahteen ja sitä kautta Kuivasjärveen purkautuvan veden laatua.