Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Kai­jon­ran­nan asuk­kaat pel­kää­vät suun­ni­tel­lun ladun tulevan liian lähelle koteja – kirk­kaam­pi jär­vi­ve­si sai puo­les­taan kan­na­tus­ta asuk­kail­ta

Pyykösjärven etelä-, itä-, ja pohjoisosaan on suunnitteilla valaistut kunto- ja latureitit. Lisäksi Pyykösjärjen itäpuolelle suunnitellaan rakennettavaksi laskeutusaltaita ja kosteikkoja.

Suunnitelmaluonnos. Kuntoilureitin suunniteltu paikka on merkitty kartalle ruskealla. Vihreällä rajattu alue on merkittävää, säilytettävää luonnonaluetta. Sinisiin alueisiin rakennetaan kosteikkoaltaita. Violetit läjitysalueet metsitetään. Kuva: FCG Suunnittelu ja tekniikka.
Suunnitelmaluonnos. Kuntoilureitin suunniteltu paikka on merkitty kartalle ruskealla. Vihreällä rajattu alue on merkittävää, säilytettävää luonnonaluetta. Sinisiin alueisiin rakennetaan kosteikkoaltaita. Violetit läjitysalueet metsitetään. Kuva: FCG Suunnittelu ja tekniikka.

Pyykösjärven etelä-, itä-, ja pohjoisosaan on suunnitteilla valaistut kunto- ja latureitit.

Lisäksi Pyykösjärjen itäpuolelle suunnitellaan rakennettavaksi laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Tavoitteena on parantaa Kaijonlahteen ja sitä kautta Kuivasjärveen purkautuvan veden laatua.

Torstaina kiinnostuneille järjestettiin yleisötilaisuus Teams-kokouksen kautta. Osallistujia oli noin 35.

Keskustelijat suhtautuivat veden laadun parantamiseen positiivisesti, mutta Kaijonrannan asuinalueelle piirretty, rannan ja asumusten väliin jäävä kuntoreitti herätti myös vastustusta.

Lintujen pesimäalueen takia latu lähelle asuintaloja?

Valaistut, talvella hiihtolatuina toimivat kuntoreitit suunnitellaan Pyykösjärven läheisyyteen niin, että reiteiltä on mahdollista siirtyä pohjoisen suunnalta Auran majalle ja etelästä nykyisille latureiteille.

Urheilukentän läheisyyteen on suunnitteilla myös pysäköintialue, josta lähtisi mahdollisesti esteettömäksi rakennettu polku Pyykösjärven rantaan.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.