Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kaa­voi­tuk­sel­la ei tule ra­joit­taa metsien käyttöä – met­sil­lä ja met­sä­teol­li­suu­del­la on suuri mer­ki­tys maa­kun­tien ja kuntien alue­ta­louk­sil­le

Maankäyttö- ja rakennuslailla (MRL) ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Lakia uudistetaan paraikaa ympäristöministeriön johdolla. Nykyisen lain puitteissa kaavoituksella on puututtu myös yksityismetsien käyttöön, vaikka lakia ei ole siihen alkuaan luotu. Lisäksi sekavat kaavamerkinnät aiheuttavat ongelmia.

Uusi laki ei valitettavasti näytä tuovan ratkaisua. Sen sijaan esitys sisältää isoja riskejä sekä metsäelinkeinon että kuntien talouden näkökulmasta.