Jy­väs­ky­län kir­jas­to­is­kus­ta epäil­lyn lista: "Va­sem­mis­to, oi­keis­to, juu­ta­lai­set, ro­tu­pet­tu­rit"

Jyväskylän kirjastoiskusta epäillyn miehen kokoama henkilölista ei koske ainoastaan juutalaisia.

Jyväskylän kirjastoiskusta epäillyn miehen kokoama henkilölista ei koske ainoastaan juutalaisia. Laittoman rekisterin henkilöt on jaettu noin kymmeneen pääryhmään, ilmoittaa Keski-Suomen poliisi.

Ryhmittelyn perusteena on käytetty arkaluontoisia tietoja kuten poliittista tai uskonnollista vakaumusta. Ryhmien nimiksi on valittu esimerkiksi "vasemmisto", "oikeisto", "juutalaiset" ja "rotupetturit". Mikään ryhmistä ei ole poliisin mukaan erityisesti korostunut listalla.

Kirjastoiskusta epäiltyyn kolmikkoon kuuluvan miehen kokoama lista on noussut puheenaiheeksi myös Israelissa. Viikonloppuna julkaistujen uutisten mukaan kansio olisi koostunut juutalaisia koskevista tiedoista.

Laittomassa henkilörekisterissä on poliisin mukaan kuvatiedostot 300 henkilöstä. Poliisi on tiedottanut heille asiasta kirjeitse, ja samalla heille on annettu mahdollisuus esittää vaatimuksensa asiassa.

Henkilölistan tiedot eivät poliisin mukaan tule julkisiksi. Rekisteriin liittyvän esitutkinnan odotetaan valmistuvan kevään aikana.