Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

Jul­kai­si­ja valvoo si­säl­töä

Kirjoittajat vastaavat lain mukaan verkkokeskustelujen sisällöistä. Julkaisijan vastuu rajoittuu vain lainvastaisten viestien poistamiseen.

Kirjoittajat vastaavat lain mukaan verkkokeskustelujen sisällöistä. Julkaisijan vastuu rajoittuu vain lainvastaisten viestien poistamiseen.

Tämä vastuujako ei kuitenkaan riitä viestejä julkaiseville mediataloille. Holtittomasti vellova keskustelu voi vaarantaa suuren yleisön luottamusta myös toimituksen tuottamiin sisältöihin. Verkkokeskustelun eettisissä ohjeissa korostuukin lainsäädäntöä tiukempi julkaisijan vastuu.
Arveluttavat aineistot liittyvät erityisesti rasismiin, yksityisyyden loukkauksiin ja väkivaltaan yllyttämiseen.

Yleisön tuottama verkkokeskustelu ja internet on Suomessa liitetty osaksi media-alan eettistä itsesääntelyä – päinvastoin kuin monessa muussa maassa. Vastuuta nettiviestien sisällöstä ei jätetä pelkästään kirjoittajille itselleen.

Eettisiä periaatteita sovelletaan yhtä lailla ennakkoon ja jälkikäteen valvottaviin verkkokeskusteluihin. Valvontavastuu saattaa ulottua myös keskustelupalstoille tarjottuihin verkkolinkkeihin.
Median oman uskottavuuden kannalta on myös olennaista, että yleisökeskustelun ja toimituksellisen aineiston välinen raja ilmoitetaan ja tunnistetaan selvästi joukkoviestimen verkkosivuilla.
Keskustelijoiden pitäisi heti pystyä ymmärtämään keskustelupalstan luonne ja julkaisemisen pelisäännöt. Eettisesti perusteltua on myös kertoa kirjoittajille heidän juridisesta vastuustaan.
Sivuston ylläpitäjän pitäisi pystyä tunnistamaan keskusteluihin osallistujat, vaikka nimimerkit sallitaan sananvapauden nimissä.

Eettiset käytännöt siis edellyttävät, että toimitus valvoo keskustelupalstoillaan käytävää viestintää. Epäasiallisiin sisältöihin on puututtava poistamalla viipymättä tietoon tulleet ongelmalliset viestit. Erityisen huolellisesti olisi valvottava lapsille ja nuorille suunnattuja verkkopalstoja.

Tärkeää on, että keskustelupalstan käyttäjät voivat ilmoittaa asiattomista viesteistä ja esittää niiden poistamista. Se että media ottaa huomautuksen vakavasti, voidaan varmistaa sillä, että ilmoittaja saa asiasta kuittauksen. Eettisesti riittää, että asiattomiksi katsottavat viestit poistetaan, kun niistä on saatu tieto, vaikka samalla keskustelujen valvontaa olisikin laiminlyöty.

Lyhyt aikajänne kuvastaa verkkokeskusteluja. Viesteissä on tarvittaessa pystyttävä nopeasti kommentoimaan toisten sanomisia ja täydentämään niiden sisältöjä. Keskustelupalstoja ei tulisi käsitellä kokonaisuutena, jossa julkaistuja viestejä on jälkikäteen liitetty yhteen. Yksittäisten viestien kirjoittajat eivät välttämättä edes tiedä aiemmin käydyistä keskusteluista tai viittaa siihen omissa kommenteissaan.
Keskustelijoiden on muistettava, että verkkokeskustelutkin ovat osa median julkaisuvapautta. Aivan kuten painettujen lehtien sisällöissä, toimituksella on itsenäinen valta päättää myös verkkoviestien julkaisemisesta ja julkaisematta jättämisestä. Keskusteluja saa moderoida vapaasti ja tarvittaessa myös yksipuolisesti.
Asiattomiksi tulkittujen yksittäisten puheenvuorojen ohella perusteltua voi olla myös kokonaisen viestiketjun poistaminen tai yksittäisen kirjoittajan pääsyn estäminen keskustelupalstalle esimerkiksi IP-osoitteen pohjalta.

Koske kyse ei ole toimituksellisesta aineistosta, myös kirjoittajan vastinetyylinen oikeus omaan kannanottoon on mahdollista rajata verkkokeskustelujen ulkopuolelle. Automaattista oikeutta saada oma näkökanta julkaistavaksi lehden painetussa tai verkkoversiossa ei ole edes kärjekkäästi arvostellulla verkkokeskustelijalla.

Kun keskustelupalsta on julkinen toimintaympäristö, medialla on oikeus käsitellä uutistoiminnassaan verkkokeskusteluissa esiintuotuja asioita. Tällaisesta mahdollisuudesta kannattaa kuitenkin avoimesti kertoa kirjoittajille jo ennakolta.

heikki.kuutti@jyu.fi