Mainos

Juha Väy­ry­nen on apuna, kun yrit­tä­jä tekee han­kin­ta­lain mu­kai­sia han­kin­to­ja tai osal­lis­tuu jul­ki­siin tar­jous­kil­pai­lui­hin tar­joa­ja­na

Juha Väyrynen on tottunut auttamaan yrittäjiä toiminnan tehostamisessa ja pärjäämisessä paremmin markkinoilla.
Juha Väyrynen on tottunut auttamaan yrittäjiä toiminnan tehostamisessa ja pärjäämisessä paremmin markkinoilla.

Smart Goalin yrittäjä Juha Väyrynen aloittaa Pohjois-Pohjanmaan alueen yrittäjien neuvomisen hankinta-asioissa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on solminut yhteistyösopimuksen Juha Väyrysen kanssa.

Juhalle Väyrynen on toiminut monipuolisissa kaupallisissa tehtävissä, yritysjohdon tehtävissä ja luottamustoimissa, joissa hänelle on kertynyt hankinta- ja myyntiosaamista sekä ostajan että myyjäosapuolen rooleissa.

Pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta hankinta-asioissa onnistumalla voidaan saada kasvua ja elinvoimaa koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle. ”On erittäin mielenkiintoista päästä auttamaan julkisia organisaatioita ja pk-yrityksiä hankinnoissa. Uskon, että työsarkaa riittää kohtuullisen paljon”, Juha Väyrynen toteaa.

”Hankinnat ovat olleet aina työssäni läsnä. Ne ovat kiinnostaneet minua sekä ostajan että myyjän näkökulmasta ennen nykyistä hankintalakia, ja sen aikana. Erityisesti minua kiinnostaa se, miten hankintalain mukaisia hankintoja tehdään ostajana, ja miten julkisiin kilpailutuksiin osallistutaan tarjoajana.”

Väyrynen on tottunut auttamaan yrittäjiä toiminnan tehostamisessa ja pärjäämisessä paremmin markkinoilla. Hänellä on vahvaa osaamista varsinkin julkisista hankinnoista.

”On hyvä muistaa, että laki ohjaa erityisesti julkisia hankintoja. Asiakas tietysti päättää aina itse mitä hankkii ja keneltä hankkii. Yrityksissä voidaan hyvillä mielin osallistua julkisiin hankintoihin, kun osaamista on: kilpailutuksessa pärjää parhaiten, kun tekee kotiläksynsä hyvin, tarjoaa sitä mitä pyydetään ja vastaa tarjouksessaan aukottomasti kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin kysymyksiin. Hankinnat vaativat ostajalta asiantuntemusta. Yrityksen liiketoiminta on riippuvainen voitetuista kaupoista.”

Ennen erilaisia Kaleva Median johtotehtäviä hän on toiminut muun muassa pörssiyhtiö Novo Groupissa johtamassa ulkoistamis- ja palveluliiketoimintoja sekä yksityisomisteisessa ohjelmistotalo CCC:ssä liiketoimintajohtajana. Näissä tehtävissä kohderyhmänä on ollut muun muassa valtiohallinto, valtionyhtiöt ja teolliset yritykset.

Työhistoriaan kuuluu myös 10 vuoden ajanjakso ohjelmisto- ja tietotekniikkapalveluita tarjoavassa valtakunnallisessa yrityksessä. Siellä Väyrynen vastasi erityisesti kunnallishallinnon, terveydenhuollon ja muun paikallishallinnon asiakkuuksista.