Jouni Jun­tu­nen va­lit­tiin Oulun yli­opis­ton uuteen pro­fes­suu­riin

Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun on perustettu autoalan liiketoiminnan professuuri, jonka tavoitteena on kehittää autoalan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla sekä edistää alan yliopistollista koulutusta.

Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun on perustettu autoalan liiketoiminnan professuuri, jonka tavoitteena on kehittää autoalan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla sekä edistää alan yliopistollista koulutusta.

Kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään on valittu 1.3.2020 alkaen tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen.
Kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään on valittu 1.3.2020 alkaen tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen.

Uusi tehtävä täydentää Oulun yliopiston eri tiedekunnissa olevaa ajoneuvoalan osaamista. Professuurin kautta halutaan tiivistää myös vuoropuhelua ja yhteistyötä autoalan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään on valittu 1.3.2020 alkaen tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen.