Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Jos eu­ro­par­la­men­tin suun­ni­tel­ma olisi to­teu­tu­nut, kelloja siir­ret­täi­siin nyt vii­meis­tä kertaa – Kaleva kysyi ou­lu­lai­sil­ta, mitä mieltä he ovat tal­vi­ai­kaan siir­ty­mi­ses­tä

Kesäajasta luopumista on suunniteltu EU:ssa jo pari vuotta, mutta lopullista päätöstä ei ole vielä tehty, vaan se on viipynyt osittain koronapandemian vuoksi.

Kelloja siirrettäisiin tänä viikonloppuna viimeistä kertaa Suomessa ja muissa Euroopan unionin maissa, jos Euroopan komission ehdotus kesäajasta luopumisesta olisi toteutunut suunnitelmien mukaan.

Euroopan parlamentti äänesti ehdotuksen puolesta vuonna 2019 ja esitti, että kelloja siirrettäisiin viimeisen kerran vuonna 2021. Suunniteltu tavoiteaikataulu ei ole toteutunut. Koronapandemia on yksi asian käsittelyä hidastanut tekijä.