Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Jätelain muutos tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia

Mikäli muutos toteutuu hallituksen esittämällä tavalla, päättyy yli 40 vuotta kestänyt kiistely siitä, kuka jätettä saa kuljettaa.

Viljo Långström oli huolissaan jätteentuottajien valinnanvapaudesta, jos jätelain muutos toteutuu ehdotetulla tavalla (Kaleva 4.6./Lukijalta).

Jätelain uudistuksella pannaan täytäntöön EU:n jätesäädöspaketti, jossa keskeisenä tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen. Suomi on jo saanut EU:lta ennakkovaroituksen liian alhaisesta kierrätysasteesta. Riippumattomat tahot ovat nimenneet yhdeksi matalan kierrätysasteen syyksi jätehuollon pirstaloituneet vastuut, mikä näkyy muun muassa jätteenkuljetusten kaksoisjärjestelmänä (kunnan kilpailuttama kuljetus ja kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus).