Mainos
Pääkirjoitus

Jäsen kiit­tää: ”Y­rit­tä­jä­jär­jes­tö on tuonut laajan ver­kos­ton kol­le­goi­ta, ystäviä ja pari kertaa on käynyt vaa­ral­li­sen lä­hel­lä, että olisin jopa rak­kaut­ta­kin löy­tä­nyt”

Marjo Kolehmainen toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Marjo Kolehmainen toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Tehtävänämme on parantaa alueemme yrittäjien toimintaedellytyksiä. Haluamme, että yrittäjyys on kiinnostava uravaihtoehto ja toisaalta olosuhteet täällä ovat sellaiset, että yrittämisellä voi menestyä. Vain menestyvät yritykset takaavat kuntien ja myös koko Suomen elinvoiman ja sen, miten voimme ihmisille palveluita tarjota.

Edunvalvonta, yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus –  yrittäjäjärjestön tärkeällä tehtävällä on monta nimeä. Yrittäjyyden olosuhteisiin vaikuttaa mahdottoman moni asia ja meitä pyydetään myös moneen mukaan. Siksi on priorisoitava.

Alueellisesti tärkeitä asioita ovat esimerkiksi, että  osaavan työvoiman saamista helpotetaan, investointikynnystä madalletaan, logistiikka paranee, byrokratia vähenee, palvelut ovat kunnossa ja tontti- ja kaavoituspolitiikka toimii. Tämän lisäksi listaan voi lisätä lukemattoman määrän muita asioita kuntien elinkeinopolitiikasta, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja yliopistojen yrittäjyysstrategioihin.

Yrittäjäjärjestö oli tänäkin vuonna mukana yli 50:ssä eri toimielimessä puhumassa yrittäjyyden puolesta. Tämän lisäksi on annettu lausuntoja ja kannanottoja sotesta jätteisiin ja moneen muuhunkin yrittäjien toimintaan vaikuttaviin päätöksentekoprosesseihin. Sidosryhmiä tavataan aktiivisesti. Tuloksiakin tulee, vaikka sulan hattuun ottaa yleensä päätöksen tehnyt taho. Välillä tulokset ovat torjuntavoittoja, jotka eivät näy julkisuuteen mitenkään. Valmistelusta tiedämme, että jotain yrittäjille vahingollista on jätetty päätöksestä pois.

Ensivuonna tulemme nostamaan taas kerran esille sen, miten julkisen sektorin päätökset ollakseen hyviä, tarvitsevat näkyvää yritysvaikutusten arviointia. Työkaluja tähän arviointiin on tarjolla. Tätä vaikutusarviointia tarvitaan myös tulevalla hyvinvointialueella. Palveluiden turvaaminen edellyttää, että kaikki tarvittavat käsiparit ovat ihmisiä hoivaamassa, myös yksityinen sektori. Emme voi lähteä supistamaan sitä tarjontaa mitä meillä on, päinvastoin palvelumarkkinan kehittäminen pitäisi olla yksi johtava ajatus strategiatyössä ja hankinnoissa.

Yrittäjäjärjestö on avoin kaikille yrittäjille. Vaikuttamisen lisäksi olemme rakentaneet laajat tehostetut palvelut yrittäjille kasvun eri vaiheisiin. Verkostoitumismahdollisuuksia ja uuden oppimista on tarjolla todella laajasti. Tiedotamme paljon yrittäjyyden kannalta tärkeistä asioista. Kannattaa tulla mukaan. Hallituksemme jäsentä siteeraten ”yrittäjäjärjestö on tuonut minulle laajan verkoston kollegoita, ystäviä ja pari kertaa on käynyt  vaarallisen lähellä, että olisin jopa rakkauttakin löytänyt”.

Visiomme mukaan olemme aidosti läsnä yrittäjän arjessa ja tätä työtä teemme arvojemme mukaisesti rohkeasti vaikuttaen, yhdessä tekemällä ja halusta auttaa.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille parempaa ensivuotta.