Korona: Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

Koronanyrkki: Ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen

Jääliin Näp­pä­rin­kan­kaal­le suun­ni­tel­laan uutta pien­ta­lo­aluet­ta

Jääliin Näppärinkankaalle suunnitellaan uutta pientaloaluetta. Asemakaavan laadinta alueelle on aloitettu. Asemakaava valmistuu ensi vuoden aikana.

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina asettaa hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville mielipiteitä varten.

Suunnitelma lisää kaupungin tonttitarjontaa Jäälin alueella.

Näppärinkankaan metsäalue sijaitsee Jäälinojan itä- ja Leppiojan eteläpuolella noin 1,5 kilometrin päässä Jäälin keskuksesta ja reilun kilometrin päässä Laivakankaan koululta.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30 hehtaaria.