Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Jääliin Näp­pä­rin­kan­kaal­le suun­ni­tel­laan uutta pien­ta­lo­aluet­ta

Jääliin Näppärinkankaalle suunnitellaan uutta pientaloaluetta. Asemakaavan laadinta alueelle on aloitettu. Asemakaava valmistuu ensi vuoden aikana.

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina asettaa hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville mielipiteitä varten.

Suunnitelma lisää kaupungin tonttitarjontaa Jäälin alueella.

Näppärinkankaan metsäalue sijaitsee Jäälinojan itä- ja Leppiojan eteläpuolella noin 1,5 kilometrin päässä Jäälin keskuksesta ja reilun kilometrin päässä Laivakankaan koululta.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30 hehtaaria.