Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Is­tu­mi­nen maksaa – mistä löytyy rat­kai­su?

Arki on täynnä mahdollisuuksia lisätä liikkumista jo olemassa olevien rutiinien yhteyteen – istumisen tauottaminen työssä, bussista pois jääminen yhtä pysäkkiä aiemmin tai puhelimessa puhuminen seisaaltaan.

UKK-instituutin julkaiseman tuoreen tutkimuksen (KoluP, Kari J, Raitanen J ym. J Epidemiol Community Health. 2022) mukaan liiallisen paikallaanolon, eli käytännössä istumisen, aiheuttamat kustannukset ovat Suomessa 1,5 miljardia euroa vuodessa.

Istumisen hinta koostuu muun muassa työkyvyttömyyseläkkeistä, terveydenhuollon kustannuksista ja ennenaikaisista kuolemista. Yleisin istumisen kustannuksia selittävä sairaus on tyypin 2 diabetes, mikä yleistyy väestössä nopeasti liikkumattoman elämäntavan ja ylipainon seurauksena.