Mainos

Iso muutos työn­ha­kuun – lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä pitäisi päät­tää, miten TE-pal­ve­lut jär­jes­te­tään Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Lokakuun loppuun mennessä päätettävä malli on Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla vielä valmisteluvaiheessa

TE-toimistojen työntekijoiden pitää uudistuksen myötä omaksua virkamiesmäisyyden sijaan uusi työkulttuuri, sanoo Harri Jaskari.
TE-toimistojen työntekijoiden pitää uudistuksen myötä omaksua virkamiesmäisyyden sijaan uusi työkulttuuri, sanoo Harri Jaskari.
Kuva: Suomen yrittäjät

Keväällä 2021 hallitus päätti, että TE-palvelut siirretään paikallistasolle. TE2024-uudistuksessa vastuu työllisyyspalveluilta siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöltä kunnille ja kuntayhtymille.

TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 lopulla, ja seuraavan vuoden alussa työ- ja elinkeinopalveluiden pitää jo toimia omilla alueillaan. Samalla työ- ja elinkeinotoimistojen työntekijät siirtyvät valtiolta kuntien palkkalistoille.

”Tavoitteena on saada työllisyyspalveluihin toimiva palvelurakenne, joka edistäisi työntekijöiden työllistämistä nopeammaksi sekä lisäisi työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta ja saatavuutta. Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla asia on valmisteluvaiheessa”, kertoo Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen johtaja Pirjo Juntunen.

”Pohjois-Pohjanmaan liitto tukee alueen kuntia TE-palvelu-uudistukseen valmistautumisessa. Kunnille tarjotaan budjetointia tukevia talousanalyysejä, tukea palveluiden organisoinnissa ja palveluprosessien kehittämisessä sekä strategiatyössä”, kertoo Pohjois-Pohjanmaan liiton TE2024-hankkeen projektipäällikkö Jouni Korhonen.

”Kunnille on tuotettu työllisyysalueiden muodostamiseksi skenaarioita ja suosituksia työllisyysalueiden muodostamiseksi. Skenaariomallinnuksissa on huomioitu erilaiset järjestämisvastuun vaihtoehdot sekä kotoutumisen palvelu- ja rakenneuudistus”, Korhonen lisää.

Kunnat muodostavat työllisyysalueet omilla päätöksillään kesän aikana.

”Kuntien tulee ilmoittaa 31.10. 2023 mennessä sopimansa työllisyysalueet sekä määritellä siinä yhteydessä jo palvelutuotantoon liittyviä yksityiskohtia.”

Uudet työllisyysalueet

”Uuden TE2024-mallin toimivuus riippuu paljon siitä, miten  uudet työllisyysalueet muodostuvat. Alueilla on eroavaisuuksia. Asia etenee siis eri tavoin eri puolilla Suomea”, Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari toteaa.

Työikäisten määrän pitää työllisyysalueella olla vähintään 20 000.

Mikäli työllisyysalue muodostuu useammasta kunnasta, pitää niiden olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja muodostaa työmarkkinoiden kannalta toimiva alue. Työvoiman liikkuvuuden pitäisi Jaskarin mukaan mieluummin kehittyä sen sijaan että sitä jarrutettaisiin hallinnollisilla rajoilla.

”Sama liittyy ulkomaiseen työvoimaan. Työnantajien ja työllistettävien kohtaaminen ei saisi tyssätä työvoiman liikkuvuuden rajoittamiseen” , Jaskari painottaa.

Yrittäjäjärjestön kannalta tärkeää on se, otetaanko työpaikkoja luovat yritykset ja yrittäjät keskiöön.
Harri Jaskari

Kannustava rahoitusmalli

Kuntiin on tulossa kannustava rahoitusmalli. Kunnat ja kuntayhtymät saavat valtiolta könttäsumman, joka on määrä käyttää työ- ja elinkeinopalveluihin. Kuntien rahoitusvastuu kasvaa, niiden kontolle tulee suurempi osuus ansiosidonnaisen ja päivärahojen maksamisesta. Rahoitusmallin myötä työllisyyskehityksen tulisi olla parempaa ja kunnat sekä kuntayhtymät saavat rahaa säästöön ja voivat kehittää palveluitaan.

”Jos alkaa näyttää siltä, että työllisyys ei kehitykään hyvään suuntaan, kunnat joutuvat maksamaan. Tällaisessa tilanteessa olisi vaarana, että keskitytään pelkästään työllisyyspolitiikkaan, ei laajempaan elinkeinopolitiikkaan. Saatetaan tehdä lyhytjänteisiä päätöksiä ja aitoja työpaikkoja kehittyy vähemmän. Yrittäjäjärjestön kannalta tärkeää on se, otetaanko työpaikkoja luovat yritykset ja yrittäjät keskiöön”, Jaskari toteaa.

Jouni Korhosen luotsaama TE2024-projekti Pohjois-Pohjanmaan liitossa tukee alueen kuntia työllisyyspalveluiden muutoksessa.
Jouni Korhosen luotsaama TE2024-projekti Pohjois-Pohjanmaan liitossa tukee alueen kuntia työllisyyspalveluiden muutoksessa.
Kuva: Pohjois-pohjanmaan Yrittäjät

Uutta työkulttuuria

Uudessa TE 2024-laissa on säännöstelty tarkkaan se, mitä palveluja työttömien pitää saada. Työnantajille annettuja palveluita ei ole säädetty lainkaan.

”Tämä antaa erinomaisen mahdollisuuden uusille työnantapalveluille. Aktiiviset kunnat ja kuntayhtymät voivat tehdä jotain aivan uutta, käyttää valtionrahoituksen lisäksi omaa rahaansa. Piilotyöpaikkoja voidaan etsiä aktiivisemmin. Työnantajien ja töitä hakevien kohtaamisia saadaan mahdollisesti helpotettua”, Jaskari sanoo.

TE-toimistojen työntekijät siirtyvät kuntien palvelukseen ja muutosneuvotteluja käydään.

”TE-toimistojen työntekijöiden tulee olla valmiita uuteen työkulttuuriin. Jos ote on liian virkamiesmäinen, sillä ei saada tuloksia aikaan. Työ- ja elinkeinopalveluiden työntekijöiden soisin tulevaisuudessa olevan enemmän kentällä kyselemässä piilotyöpaikkoja ja kertomassa yrittäjille ratkaisuja esimerkiksi tukityöllistymiskuviosta.”