Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus
Tilaajille

In­hi­mil­li­syys on hyve, naii­vius kan­sa­kun­nan tur­val­li­suut­ta kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä tur­val­li­suus­ris­ki

Tapahtumat Valko-Venäjän rajalla ovat varoitussignaali myös Suomelle, jolla on pitkä yhteinen EU-raja Venäjän kanssa. Valmiuslaki on pikaisesti muutettava niin, että hybridioperointi siirtolaisia hyväksikäyttäen on mahdollista estää.

Suomen itäraja sai kolmisen vuotta sitten valmistuneessa tarkistusmittauksessa hiukan lisää pituutta. Virallinen lukema on nyt 1343,6 kilometriä. Rajalla on rauhallista, on ollut sitten kevään 2016.

Tapahtumat Puolan ja Valko-Venäjän rajalla ovat nyt nostaneet pöydälle Suomen itärajan riskialttiuden.