Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ikä­ih­mis­ten pal­ve­lut kuntoon – Oulussa olemme epä­on­nis­tu­neet täysin ikä­ih­mis­ten laa­duk­kaas­sa oi­kea-ai­kai­ses­sa tuessa

Palvelurakenne uudistuu voimakkaasti. Ikäihmisten kotiin tarjottavia palveluita vahvistetaan raskaan hoidon sijaan. Näin on tarkoitus tehdä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnoksen mukaan.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajan Kirsti Ylitalo-Katajiston mukaan ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja vahvistetaan muuttamalla rakenteita.

Oulun kaupunki aloitti syksyllä 2018 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa selvitystyön, jossa THL:n myöntämän tutkimusluvan turvin yhdistettiin kaupungin ja sairaanhoitopiirin asiakas- ja potilastiedot.

Tavoitteena oli selvittää, voitaisiinko peruspalveluja ja perusterveydenhuoltoa vahvistamalla laskea erikoissairaanhoidon kysyntää ja vaikuttaa muutenkin ikäihmisten raskaampien sosiaalipalvelujen kuten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon tarpeeseen.

Kerättiin dataa ja analysoitiin se. Piti aloittaa tiedolla johtaminen, jolla on soten integraation onnistumisessa ratkaiseva merkitys.

Tavoitteena oli lisätä ikäihmisille hyviä elinvuosia kotona, jotta tarve raskaammille palveluille ei kasvaisi niin suureksi, että sitä olisi vaikea hallita.

Ylitalo-Katajisto totesi 1.10.2019 Kuntaliiton haastattelussa ”Sote-integraatioselvitys pakotti katsomaan niitä palveluketjun pullonkauloja, joihin pitää keskittyä. Näyttää, että perustasoa pitää vahventaa ja iäkkään kotona selviytymiseen pitää saada erilaista tukea”.

"Tietoa palvelujen vaikuttavuudesta on ollut, mutta teot ja rahoituksen ohjaaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin ovat epäonnistuneet"

Miltä tilanne Oulun kaupungin vanhustenhoidossa näyttää neljä vuotta integraatioselvityksen jälkeen?

Ikäihmisten hyvinvointia edistävistä ja muista ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista leikattiin vuodesta 2019 vuoteen 2021 yhteensä 1 036 miljoonaa euroa.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.