Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ikä­ih­mi­set an­sait­se­vat laa­du­kas­ta tukea ja hoitoa elä­män­kaa­ren­sa loppuun saakka

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa suunnitelman ikääntyneen väestön tueksi.

Oulun kaupungilla tulee olla lain 5. pykälän mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, jota myös toteutetaan päätöksenteossa. Suunnitelman kuuluu olla osa kaupungin strategista suunnittelua, jonka hyväksyy valtuusto ja joka tarkistetaan valtuustokausittain.