Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ikä­ih­mi­set an­sait­se­vat laa­du­kas­ta tukea ja hoitoa elä­män­kaa­ren­sa loppuun saakka

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa suunnitelman ikääntyneen väestön tueksi.

Oulun kaupungilla tulee olla lain 5. pykälän mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, jota myös toteutetaan päätöksenteossa. Suunnitelman kuuluu olla osa kaupungin strategista suunnittelua, jonka hyväksyy valtuusto ja joka tarkistetaan valtuustokausittain.

"Kaikki ikäihmiset eivät pärjää kotihoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa elämänsä loppuvaiheessa ja tulemme tarvitsemaan ympärivuorokautista laitoshoitoa ikääntyvän väestön tueksi."

Kaupunginhallituksella, -valtuustolla ja hyvinvointilautakunnalla on oltava riittävä käsitys ikääntyvän väestön todellisista palvelutarpeista.

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn suunnitelmassa on muun muassa arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.