Mainos

Iihin on ra­ken­net­tu Suomen suurin fo­to­bio­reak­to­ri, jota yri­tyk­set voivat hyö­dyn­tää lii­ke­toi­min­nas­saan – ”Tähän liit­ty­vää kau­pal­lis­ta tut­ki­mus­ta ei ole ollut aiemmin saa­ta­vil­la Suo­mes­sa”

Maailman energiapolitiikka on murroksessa ja uudet vaatimukset ohjaavat kaikkia toimijoita kohti kestävämpiä valintoja: niin kunnille kuin yrityksille tulee jatkuvasti lisää ilmastovaatimuksia. Iin kunnassa hyödynnetään tulevaisuuden teknologioita ja yrityksiä autetaan kiertotalouden ja sivuvirtojen hyödyntämisessä.

Iin kunnan elinkeinojen kehittämisestä ja yrityspalveluista vastaavassa Micropolis Oy:ssä tehdään tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. CircLab-hankkeen tavoitteena on tuottaa teollisuuden sivuvirroista muun muassa ravinnerikkaita nestemäisiä lannoitteita. Kuvassa fotobioreaktori.
Iin kunnan elinkeinojen kehittämisestä ja yrityspalveluista vastaavassa Micropolis Oy:ssä tehdään tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. CircLab-hankkeen tavoitteena on tuottaa teollisuuden sivuvirroista muun muassa ravinnerikkaita nestemäisiä lannoitteita. Kuvassa fotobioreaktori.

Iin kunta on kiertotalouden ratkaisuissaan edelläkävijä ja kestävässä kehityksessään kansainvälisestikin tunnettu toimija. Ii saavutti valtakunnalliset päästövähennystavoitteet huikeat kymmenen vuotta etuajassa, jo vuonna 2020.

Onnistumisten takana on osallistavaa työtä, idearikkaita asiantuntijoita, innostuneita yrittäjiä sekä vuosien panostus erilaisiin tutkimushankkeisiin.

Yksi Iin mielenkiintoisimmista hankkeista on vuonna 2019 aloitettu kiertotalouden tutkimusympäristö CircLab, jonka aikana Iihin on muun muassa rakennettu Suomen suurin fotobioreaktori.

Fotobioreaktorissa voidaan hyödyntää esimerkiksi teollisuuden sivuvirroista talteen otettuja ravinteita ja kasvattaa mikrolevän eri lajeja. Tutkimusympäristö mahdollistaa myös jätevesien puhdistuskokeet mikrolevien avulla.

Tutkimusympäristöstä hyötyvät esimerkiksi kalanviljely-, bioenergia-, panimo-, kaivos- ja selluteollisuus. Kasvatettua levää voidaan hyödyntää muun muassa kalojen rehussa, lannoitteissa, superfoodina, kankaiden värjäyksessä ja kosmetiikassa.

Hankkeen projektipäällikkö Pihla Hasan on innoissaan kaikista mahdollisuuksista, joita uudenlainen teknologia mahdollistaa.

”Vaikka olenkin hyvin ”jalat maassa” -tyyppi, niin olen saanut huomata, että moni alkuun korkealentoiseltakin tuntuva idea onkin ollut lähitulevaisuuden realismia. Haluan rohkaista yrittäjiä näkemään kiertotalouden mahdollisuudet oman paikkakunnan ja Suomen rajojen ulkopuolellakin”, Hasan sanoo.

CircLab-tutkimusympäristössä on myös avoin allas, joka mahdollistaa jätevesien puhdistuskokeet mikrolevien avulla.
CircLab-tutkimusympäristössä on myös avoin allas, joka mahdollistaa jätevesien puhdistuskokeet mikrolevien avulla.

Uusia kiertotalousratkaisuja yrityksille, kunnille ja yhteisöille

CircLabin toimijaverkostossa on mukana asiantuntijoita, oppilaitoksia ja yrityksiä.

Yksi alusta alkaen mukana ollut yritys on kotimainen Feasib Oy, joka tarjoaa puhtaamman tulevaisuuden asiantuntija-, testaus- ja laboratoriopalveluja teollisuuteen ja julkiselle sektorille.

“Ii on profiloitunut kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi ilmastotyössä ja kunnassa on tehty tämän eteen pitkäaikaista strategista kehittämistä. Halusimme tulla osaksi Iin toimijaverkostoa ja tuoda oman osaamisemme ja palvelumme esille paremmin myös tällä alueella”, Feasib Oy:n toimitusjohtaja Markus Latvala kertoo.

Feasib Oy aloittaa ensimmäisen leväerän kasvatuskokeen fotobioreaktorissa marraskuussa. Kasvatuskokeessa optimoidaan kasvuolosuhteita ja varmistetaan esimerkiksi käytetyn veden laadun vaikutusta.

Yritykset voivatkin jatkossa hyödyntää Feasib Oy:n asiantuntijuutta ja testauttaa omia sivuvirtoja tai kasvattaa raaka-aineita Micropoliksen tarjoamissa tiloissa. Valmiit yhteistyöverkostot ja tilat nopeuttavat liiketoiminnan kehittämistä.

”Tähän liittyvää kaupallista tutkimusta ei käytännössä ole ollut aiemmin saatavilla Suomessa. On erittäin mielenkiintoista päästä tekemään tällaista ensimmäisenä. Tämä myös vahvistaa yhteistyötämme tutkimuslaitoksen kanssa ja avaa ovia uusille asiakassegmenteille”, Feasib Oy:n liiketoimintajohtaja Arja Sarpola sanoo.

Ensimmäisen leväerän kasvatus aloitetaan marraskuun aikana. Levän kasvatus aloitetaan pienemmässä kasvatussäiliössä, jonka jälkeen kasvatusta jatketaan fotobioreaktorissa. Fotobioreaktorin käyttö onnistuu myös etäohjauksella.
Ensimmäisen leväerän kasvatus aloitetaan marraskuun aikana. Levän kasvatus aloitetaan pienemmässä kasvatussäiliössä, jonka jälkeen kasvatusta jatketaan fotobioreaktorissa. Fotobioreaktorin käyttö onnistuu myös etäohjauksella.

Iihin rakentuu suuri kiertotalouspuisto

Nyt jo päättynyttä CircLab-hanketta jatkaa Kasvua kierroista uuden sukupolven vihreillä teknologioilla (KASKI) -hanke, jossa pyritään vastaamaan ripeästi kiertotalouden kysyntään ja kehittämään Iihin kiertotalousympäristö, joka on mahdollista toteuttaa myös muissa Suomen kunnissa.

Yksi Iin kunnan mittavista kehitysaihioista on noin 70 hehtaarin kokoinen Sääskenharjun kiertotalouspuisto, joka voisi olla parhaimmillaan useamman yrityksen symbioosi, josta ei synny lainkaan jätettä.

Tavoitteena on saada kaikki kiertotalouspuiston materiaalit hyödynnettyä vähintään 98 prosenttisesti. Alueelta lähtevä tavara on joko puolivalmisteita, valmiita tuotteita tai käsiteltyä raaka-ainetta, Pihla Hasan kertoo.

”Iso kiertotalouspuisto mahdollistaa sen, että voimme ottaa entistä paremmin vastaan erilaisia sivuvirtoja, joita yritykset voivat käsitellä ja tuotteistaa. Tarkoituksena on saada pienetkin sivuvirrat kerättyä kustannustehokkaasti lähialueilta ja käyttää ne arvokkaana raaka-aineena jätteeksi päätymisen sijasta. Tämä on mahdollista KASKI-hankkeeseen kuuluvan paikkatarkastelun ja logistiikan optimoinnin avulla.”

Pihla Hasan muistuttaa, että kustannus- ja energiatehokkaat tavat ovat usein ilmastonkin kannalta järkeviä ratkaisuja. Aina yrityksessä ei välttämättä edes huomata, että yrityksen luontainen tapa toimia itseasiassa tukee kestävää kehitystä ja ilmastotavoitteita.

”Niin kutsuttu ”viherpiiperrys” ei siis ole erillistä ja ylimääräistä toimintaa, vaan nimenomaan tuotannon optimointia ja jätteiden syntymisen vähentämistä”, Hasan sanoo.

Hanketyöntekijä Kirsi Koivula esittelee CircLab-tutkimuslaboratorion laitteita. Hankkeiden avulla voidaan tarjota yrityksille tulevaisuuden teknologiaa, jolla yritykset voivat tehdä yhä kestävämpiä ja vastuullisempia valintoja – sekä saada selkeää taloudellista hyötyä.
Hanketyöntekijä Kirsi Koivula esittelee CircLab-tutkimuslaboratorion laitteita. Hankkeiden avulla voidaan tarjota yrityksille tulevaisuuden teknologiaa, jolla yritykset voivat tehdä yhä kestävämpiä ja vastuullisempia valintoja – sekä saada selkeää taloudellista hyötyä.

Kiertotaloutta tukevaa hankerahoitusta on saatavilla

Kiertotalouden kehittämisessä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, sillä tietoa ja innovatiivisia ratkaisuja tulee koko ajan lisää. Laajojen verkostojen ja asiantuntijoiden avulla tietoa saadaan prosessoitua paremmin ja yritykset pääsevät kehittämään uutta liiketoimintaa ensimmäisten joukossa.

Hankkeet yhdistävät eri organisaatioita: yrityksiä, tutkijoita ja kuntia.

Myös Iin Micropoliksen yritysneuvojat ovat hanketyöntekijöiden ohella tärkeä yhteistyökumppani paikallisille yrittäjille.

”Jos päässä on jokin idea, kannattaa sitä kuunnella ja tulla käymään. Iin Micropoliksella on huikeita yritysasiantuntijoita, jotka osaavat auttaa ja neuvoa esimerkiksi hankerahoituksen kanssa. Moni yrittäjä ei ole tietoinen, että kiertotalouteen ja ilmastotavoitteisiin liittyen on todella paljon erilaista hankerahoitusta ja tutkimusapua saatavilla. Sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää”, Pihla Hasan rohkaisee.

Iin kunta

Iin kunta

Iin yrityspalvelut palvelevat sekä toimintaansa aloittavia että liiketoimintaansa kehittäviä yrityksiä sijoittumaan Iihin. Energia- ja ympäristöasiantuntijamme auttavat resurssiviisaudessa, ilmastotyössä ja sivuvirtojen hyödyntämisessä.

Ii on osa Oulun 250 000 asukkaan talous- ja työssäkäyntialuetta. Yrityksiä Iissä on yli 400.

Tutustu Iin liiketoimintamahdollisuuksiin ja ota yhteyttä yrityspalveluihin: ii.fi/business

-